Fortbildning

Är du spansklärare och känner att det är dags att fylla på med nya kunskaper och lite inspiration? På Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet erbjuder vi flera kortare kurser i spanska som du kan läsa som fortbildning. Kurserna spänner över allt ifrån litteratur och kultur till grammatik, och vi har både campuskurser och kurser som du kan läsa online. Kursutbudet varierar något från termin till termin och du hittar alla de aktuella kurserna på antagning.se. Vill du gå en kurs redan i sommar eller till hösten 2023 så finns det fortfarande möjlighet att söka kurserna nedan.     

Sommaren 2023

De dödas dag i Mexikansk kultur 7,5 hp

I kursen SPAB16 får du fördjupade kunskaper om det samtida mexikanska samhället med utgångspunkt i de dödas dag som konstnärligt och kulturellt fenomen. Kursen ges på spanska och på distans, med seminarier på dagtid via Zoom. För att få gå kursen ska du ha läst 30 hp spanska. Kursen är öppen för sen anmälan på antagning.se tills platserna är fyllda.

Hösten 2023

Praktisk spansk didaktik 7,5 hp

SPDA02 är en kurs i ämnesdidaktik som passar både lärarstudenter och dig som redan kommit ut i arbetslivet och vill utvecklas i din yrkesroll. Betoning ligger på språkundervisning i praktiken. Undervisningen är på spanska. Vi träffas på campus en gång i veckan på eftermiddagstid under den första halvan av höstterminen.  För att få gå kursen ska du ha läst minst 30 hp spanska.  

Spansk grammatik 7,5 hp

Den här kursen i spansk grammatik (SPAB15) ger dig teoretiska kunskaper om det spanska språkets struktur och erbjuder praktiska övningar. Kursen lämpar sig för dig som behöver uppvisa kunskaper om kontrastiva moment för att få bli legitimerad spansklärare. Du som går kursen kan räkna med två lektioner per vecka på campus från terminsstart fram till början av november, då den avslutas med en skriftlig tentamen. Behörig till kursen är den som läst spanska till och med gymnasiets steg 3. 

Temakurser om spanglish och om mexikansk kultur

Under andra halvan av höstterminen erbjuder vi två temakurser om vardera 7,5 hp. Den ena handlar om det språkliga mötet mellan Latinamerika och USA som gett upphov till det som brukar kallas spanglish (SPAB05) och den andra innebär en fördjupning i mexikansk kultur (SPAB06). Temakurserna kräver mycket eget arbete, men ett antal online-seminarier ingår, där du får redogöra muntligt för det du läst. Behörig att läsa temakursen är du som redan har 60 hp spanska. 

Akademiskt skrivande 6 hp

I vår kurs i akademiskt skrivande (SPAA23 6 hp) får du möjlighet att utveckla din formella skriftliga spanska genom praktiska övningar. Olika komponenter i den akademiska texten tas upp och övas, som disposition, citatteknik och interpunktion.  Kursen går på campus och löper under hela terminen med sex undervisningspass. Däremellan får du övningsuppgifter att lösa, varav några är examinerande. För att läsa denna kurs ska du ha 30 hp spanska.  
 

Sidansvarig: ingela.johanssonrom.luse | 2023-05-01