Förkunskapskrav

Alla kurser i spanska på grundnivå förutsätter behörighet i svenska.

Grundkursen i spanska

Grundkurs kräver

  • minst Steg 3 (upp till Steg 7) eller
  • Nybörjarkurs II eller
  • språkintyg med minst nivå B1 enligt GERS.

För att bli antagen på grundkursen i spanska (1–30 hp) måste du ha läst minst gymnasiets steg 3. Vi vet dock att många, trots att de formellt uppfyller behörighetskraven, upplever att det är ett mycket stort glapp mellan spanskan på gymnasiet och universitetsstudierna i ämnet. Därför rekommenderar vi att du som funderar på att läsa grundkursen testar dina förkunskaper genom att göra det så kallade DELE-provet på nivå B1. Här kan du testa dina förkunskaper:

http://www.cervantes.to/test_inicial.html

Detta prov ger en indikation på om du har tillräckligt goda förkunskaper för att klara vår grundkurs, även om ett gott resultat (ca 80% rätt och uppåt) förstås inte innebär någon garanti.

Preparandkurs/Nybörjarkurs II

Nybörjarkurs II/Preparandkurs kräver antingen

  • Steg 2 från gymnasiet eller
  • Nybörjarkurs I eller
  • språkintyg på nivå A2 enligt GERS.

Dokumentera din behörighet

Nyare svenska gymnasiebetyg och akademiska meriter från högskolor eller universitet i Sverige laddas automatiskt upp i det nationella studentregistret i samband med din ansökan.

Om du däremot har språkintyg från utlandet ska du skanna det och ladda upp det på "Mina sidor" på www.antagning.se före sista ansökningsdag. Observera att språkintyget måste innehålla resultat på skriftliga och muntliga prov. Intyg på deltagande godkänns inte.

GERS är en gemensam europeisk referensram för språk (CEFR på engelska). Du hittar översiktlig information om den på wikipedia: