Höstterminen 2023

Välkommen att studera spanska på Språk- och litteraturcentrum

Läs först igenom hela denna text, följ sedan länkarna för att komma igång med dina studier.

Studentkonto och registrering

På sidan Antagen höstterminen hittar du information om hur du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig på din utbildning: https://www.sol.lu.se/utbildning/antagen/
I ämneslistan på samma sida kan du söka fram den kurs/de kurser du är antagen till och på respektive kurshemsida hittar du tid och plats för just ditt introduktionsmöte/ditt första lektionstillfälle, kursplan och litteraturlista.

Det är viktigt att du registrerar dig under veckan före kursstart, via studentportalen. Följ instruktionerna du når via länken ovan! (registreringen öppnar 21 augusti).
Observera!SPAB11 - Nybörjarkurs i spanska kan du inte registrera dig själv på, du blir istället registrerad efter närvaro på det obligatoriska introduktionsmötet.

Är du antagen med villkor kan du inte registrera dig själv – då kontrolleras först din behörighet av studievägledaren och registrering görs av administratören efter kursstart om du uppfyller behörighetskraven och deltar vid introduktionsmötet. 

Introduktionsmöte

Tänk på att det är obligatorisk närvaro vid första kurstillfället. I schemat på kurshemsidan (välj din kurs på https://www.sol.lu.se/utbildning/kurser/spanska/) anges vilken tid och sal som introduktionen äger rum på plats i Lund eller (i undantagsfall) på Zoom.
Vid online-undervisning anges i schemat den zoomlänk du ska använda för just din introduktion.

Om du inte deltar och inte meddelar i förväg att du fått förhinder, betraktas detta som ett återbud och du blir struken från kursen. Förhinder meddelas till kursadministratören.


Studievägledning och expedition

Hittar du inte den information du behöver - hör av dig via mejl, vem du ska mejla beroende på vad din fråga gäller.

• Utbildningsadministratör: Björn Fritz för frågor kring registrering på kurs, tillgång till utbildningsplattformen CANVAS och det digitala e-verktyget Zoom eller frågor som rör LADOK. 

• Studievägledare: Cecilia Johansson för frågor kring anmälan till kurs, sen anmälan till kurs, om du är antagen med villkor, pedagogiskt stöd eller andra studierelaterade frågor.

• Problem med studentkonto och inloggning hanteras av supporten som nås på e-post, eller telefon +46 46 222 90 00. 

Sidansvarig: bjorn.fritzsol.luse | 2023-07-17