Svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet

SUSA – introduktionskurser i svenska

Lunds universitet erbjuder en kort introduktion i svenska för dig som är utbytesstudent, SUSA-kursen. Kursen är skapad för att ge nyanlända utbytesstudenter en inblick i Sveriges språk och kultur och en god start på utbytesperioden i Lund.

Avslutad kurs och godkänd SUSA-tentamen resulterar i 3 högskolepoäng/ECTS.

SUSA-kurserna ges på två olika nivåer:

  • SUSA11: Nybörjarnivå
  • SUSA12: Fortsättningsnivå

Om du redan kan en del svenska (ungefär motsvarande nivå B1 på den europeiska CEFR-skalan) kan du meddela detta redan när du anmäler dig, så placerar vi dig i SUSA12-gruppen.

Tänk på att SUSA12 inte är en direkt fortsättning på SUSA11, utan betydligt mer avancerad.

Läs mer på SUSA-kurssidan: Introduktionskurser i svenska för utbytesstudenter

SVEE – Språkkurser i svenska

Det finns också möjlighet att söka lite längre (7,5 hp) svenskkurser som ges på kvällstid under terminen.  Det gäller både dig som är nybörjare och dig som befinner dig på en relativt avancerad nivå redan.

Läs mer på SVEE-kurssidan: Språkkurser i svenska för utbytesstudenter 

Kontakt

Questions regarding the SUSA-courses:
Course administrator
Gunilla Ek Werner

Questions regarding application for SVEE/EXTA:
Please contact your coordinator at LU.

Questions regarding groups and levels (after admission):
Course administrator
Gunilla Ek Werner (June 2020) or Anna Grahn (August 2020)

Questions regarding registrations and results in the Ladok system 
Course administrator
Gunilla Ek Werner