Svenska som främmande språk

Vid avdelningen för Svenska ges kurser i svenska som inlärarspråk för olika målgrupper. Kurserna kan inte ingå i en svensk högskoleexamen för den som har betyg i svenska från gymnasiet. 

Vi har kurser för reguljära studenter, utbytesstudenter och personal vid LU. Hos oss kan du också göra Tisus-testet. Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. 

Svenska som främmande språk är en verksamhet inom Nordiska språk som ger kurser i svenska som inlärarspråk för olika målgrupper. Kurserna kan inte ingå i en svensk högskoleexamen för den som har betyg i svenska från gymnasiet. Hos oss kan du också ta ett behörighetsgivande test i svenska, TISUS.

Innehåll

In English

Svenska som främmande språk

Sektionsföreståndare
Arthur Holmer

Studierektor
Lena Larsson

FFU-ansvarig
Sara Myrberg

Expedition
Lingvisthuset L224a
Lingvisthuset L101a

Studievägledning
Humanisthuset H121b