Kognitiv semiotik

Jordan Zlatev

Professor, FFU-ansvarig

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Masterkoordinator

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jordan.zlatevling.luse

Telefon 046–222 84 41

Rum SOL:H405b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är intresserad av relationen mellan språk, tänkande/medvetande och andra semiotiska system som gester och bilder, särskilt från ett evolutionärt och utvecklingsperspektiv. Jag är engagerad inom International Association for Cognitive Semiotics (IACS).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal