Sommarkurser i Novgorod

Är du klar med nybörjarkursen i ryska? Passa på att söka den här sommarkursen i Novogorod!

Slaviska avdelningen vid Stockholms univeristet erbjuder 2020 för åttonde året i rad en sommarkurs i Novgorod i samarbete med Novgorods statliga universitet: Staden (vars fullständiga namn är Velikij Novgorod) ligger ca 20 mil sydost om S:t Petersburg. Under tre veckor (29 juni - 17 juli) undervisas man av ryska lärare på det statliga universitetet. Utöver dessa tre veckor tillkommer ca två veckor av eget arbete för inläsning av kursmaterial och examination genom hemtentamen. Behörig till kursen är den som är klar med Ryska för nybörjare; 30 hp, eller har motsvarande förkunskaper. Man får själv stå för resa och uppehälle men undervisningen är kostnadsfri. Anmälan till kursen via Antagning.se är öppen nu och stänger den 15 mars. (Breddningskurs i Novgorod - SLRBNO - kommer inte att ges 2020. Nästa kurstillfälle är planerat till 2021) Mer information finns här: https://www.slav.su.se Frågor besvaras av: fredrik.dufwa@slav.su.se
Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2022-03-01