lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Rumänska

NybörjarkurserGes termin
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA01)vår 2019höst 2019
Grundkurser
Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA02)vår 2019höst 2019
Fortsättningskurser
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (RUMA03)vår 2019höst 2019
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30 hp (RUMK01)vår 2019höst 2019
Avancerad nivå
Rumänska: Skriftlig språkfärdighet på rumänska, 7,5 hp (RUMM11)
Rumänska: Språklig variation i rumänskan, 7,5 hp (RUMM12)
Rumänska: Det rumänska språket i synkroni och diakroni, 7,5 hp (RUMM13)
Rumänska: Rumänsk litteratur, 7,5 hp (RUMM14)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: