lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rumänska

FFU-ansvarig, Rumänska

Utbildning
Studentexamen (humanistisk linje, Göteborg/Mölndal, 1971)
Fil. kand.-examen (språk: engelska, franska, rumänska, Göteborgs + Lunds Universitet, 1974)
Fil. lic.-examen (rumänsk språkvetenskap, Lunds Universitet, 1995)
Fil. dr.-examen (rumänsk språkvetenskap, Lunds Universitet, 1998)

Andra examina/studier
- Engelska (enstaka delkurser, Columbia University, USA, 1972)
- Internationell rätt (enstaka delkurser, Columbia University, USA, 1972)
- Statskunskap (1-20p, Göteborgs Universitet, 1975)
- Engelska (41-60p, Göteborgs Universitet, 1978)
- Nordiska språk (1-20p, Göteborgs Universitet, 1980)
- Allmän språkvetenskap (1-20p, Göteborgs Universitet, 1981)
- Ämneslärarexamen, Lärarhögskolan (engelska-franska, 1-40p, Göteborgs Universitet/Mölndal, 1981)
- Rumänska (41-60p och 61-80p, Lunds Universitet,1982)

Universitets tjänster/anställningar (1984---).
Född i Rumänien, uppvuxen i Sverige.

Forskning

Om forskningen

Forskningsområde/profil
E-lärande i språkutbildning. Mitt forskningsarbete fokuseras på den praktiska tillämpningen av kombinationen ”teknologi – didaktik – pedagogik” för att kunna uppnå ett flexibelt, rationellt och effektivt lärande. Mina studier har som utgångspunkt jämförelsen mellan det elektroniska lärandet och campus-lärandet.

Forskningsprojekt
Jag har initierat, ”byggt upp” och genomfört pionjärsprojektet ”Språkutbildning-online: fallstudie IT-Rumänska kursprogrammet” – inom Nätuniversitetets e-learningprogram (sedan 1998).
Ett unikt e-koncept eftersom det avser ett ”komplett” språkutbildningsprogram online (dvs bestående av alla fyra utbildningsnivåer - från nybörjarnivå till kandidatnivå) och hela utbildningen sker endast elektroniskt, dvs via internet utan någon campus-undervisning/-aktivitet alls.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Rumänska

Övriga uppdrag och meriter

E-utbildningskonceptet ”IT-Rumänska kursprogrammet”
Jag är grundare till e-utbildningskonceptet ”IT-Rumänska kursprogrammet, vid Lunds Universitet”.
2005 publicerade jag ”IT-Rumänska kursprogrammet: RUMA01, -A02, -A03, -K01” – i sin helhet - på Internet-plattformen LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool).

Mellan 1998-2005 har jag (i ett enmans team) ”byggt upp” e-konceptet ”IT-Rumänska kursprogrammet”, innefattande kursstrukturen online för samtliga fyra nivåer vad gäller tekniskt, didaktiskt, pedagogiskt och administrativt material – samtidigt som jag har genomfört kurserna. Uppbyggnadsfasen innefattar ett ”cirkelutformat” forskningsarbete bestående av oavbrutet, konsekvent experimentarbete där olika hypoteser och innovativa idéer har kunnat ”prövas” direkt i undervisningen.
Outputen, registrerad bl. a. i utvärderingsenkäterna efter varje termin, har möjliggjort snabb uppdatering av olika delar av ”e-konceptet” åtföljd av ny prövning/tillämpning på nästkommande terminsundervisning, ny utvärdering, ny uppdatering - sen ny tillämpning igen osv .

Publikationer - översikt

Ditvall Coralia (2006), ”Rumänska på nätet: En solitär.” I Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik, Patrik Svensson (red) (Umeå universitet), sid. 179-189. Rapport 1. Nätuniversitetet, Härnösand. 2006. ISBN 978-91-975425-8-6.

Ditvall Coralia (2006), “The IT-based Language-Learning: Campus-Courses vs Online-Courses.”
I tidskriften Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, anul LI, nr 2, sid. 173-184, Cluj-Napoca, Rumänien. 2006. ISSN 1220-0484.

Ditvall Coralia (2006), “The IT-based University-LanguageLearning – some Reflexions.”
In Conference Proceedings. EU-International Workshop Hands-on Science, within the European Comenius-Project, Bucharest, Romania. 18-20 May 2006 (På CD-skiva, utan ISBN nr.)

Ditvall Coralia (2007), “E-learning and the Interaction.” I tidskriften Philologica Jassyensia, An III, Nr 2, sid. 249-255, Iaşi, Rumänien. 2007. ISSN 1841-5377.

Ditvall Coralia (2008), “Flexibility makes perfect?! – the Case of Online-Romanian.”
I tidskriften Educaţia-Plus, Culegere semestrială de studii ştiinţifice şi didactice (Utbildning-Plus, tidskrift för vetenskapliga och didaktiska studier - utges två gånger per år), Universitatea „Aurel Vlaicu”, Nr 7, sid. 75-84, Arad, Rumänien. 2008. ISSN 1842-077X.

Ditvall Coralia (2008), “Online Teacher-Student: nearer on IT-based Courses than on Campus-Courses?!” I tidskriften Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, anul LIII, nr 2, sid. 5-10, Cluj-Napoca, Rumänien. 2008. ISSN: 1220-0484.

Ditvall Coralia (2008), “From 3 to 130 Students: Online University Studies in Languages – the Case of Romanian in Scandinavia.” I Conference Proceedings för Internationella konferensen Alterations in the Romanian Linguistic, Literary and Ethnofolcloric Communication and the European Context – Section The Romanian Language Confronted with Informatics, Iaşi, Rumänien. 25-27 september 2008. I tidskriften Philologica Jassyensia Asociaţiei Culturale "A. Philippide". 2008. ISSN 1841-5377.

Ditvall Coralia (2009), “From 3 to 130 Students: Online University Studies in Languages – the Case of Romanian in Scandinavia.” I Conference Proceedings for The 7th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, USA. 9-12 januari 2009. ISSN 1541-5899.

Ditvall Coralia (2009), “Limba română online – un model de predare a unei limbi străine prin internet!?” (Online-Rumänska – en modell för Internet-baserad språkutbildning!?). I Festskrift för professor Suzanne Schlyters 65-års dag, Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l’occasion de son 65ème anniversaire, Études Romanes de Lund 85, sid. 71-80, av Verner Egerland et alii (red.), Lunds universitet. Lund. Januari 2009. ISSN 0347-0822. ISBN 978-91-978017-0-6.

Ditvall Coralia (2009), ”Învăţământul prin Internet – rolul profesorului” (Utbildning via Internet – lärarens roll). I tidskriften Dacoromania, anul XIV, Nr.2, 2009, Institutionen för Lingvistik och Litteraturhistoria ”Sextil Puscariu” vid Rumänska Vetenskapsakademien, utgiven av Rumänska Vetenskapsakademiens Förlag, Rumänien.

Ditvall Coralia (Ed) (2012), "Proceedings of the 6th International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, June 3-5 2011, Lund University/Marstrand, Sweden". /279 pages, format-A4/

Ditvall Coralia (2012), "Conference-Report" in Ditvall Coralia (Ed) (2012), "Proceedings of the 6th International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, June 3-5 2011, Lund University/Marstrand, Sweden". /42 pages, format-A4/

”Interna publikationer”
(2002) ”Konferensrapport - Rumänska Sektionens Årskonferens 2002”.
(2005) ”Konferensrapport - Rumänska Sektionens Årskonferens 2005”.
(2006) ”Konferensrapport - Rumänska Sektionens Årskonferens 2006”.
(2007) ”Konferensrapport - Rumänska Sektionens Årskonferens 2007”.
(2008) ”Konferensrapport - Rumänska Sektionens Årskonferens 2008”.
Konferensrapporterna är publicerade på konferensens hemsida http://www.infomezzo.se/Marstrand/

Föredrag, gästföreläsningar

(1999) ”Går det att undervisa ett språk via datorn?!”, Humanistdagarna vid Lunds universitet. Romanska Institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige.

(2001, inbjuden) ”ICT-revolution i språkutbildningen”, CITU (Center for Information Technology in Education) - föregångare till CED (Center for Educational Development), Lunds universitet, Lund, Sverige. Samseminarium med Universitetet i Århus, Danmark.

(2002) ”Studentantalet stiger - tack vare online-kurs!”, Rumänska årskonferens, Lunds universitet /Marstrand, Sverige.

(2003, inbjuden) ”Att lära språk via ICT – flexibelt, effektivt och mindre kostsamt”, UCLU (Utvecklingscentrum för lärande och undervisning) – föregångare till CED (Center for Educational Development), Lunds universitet, Lund, Sverige.

(2003, inbjuden) ”Presentation av distansutbildning – fallet <Rumänskan i Lund>”. Balkanstudier-konferens, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.

(2004, inbjuden, gästföreläsning) ”IT-pedagogik i språkutbildning”. Ditvall:s en dag-workshop-seminarium för olika språkinstitutioner vid Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet och Oslo Universitet. På Göteborgs universitet, Slaviska Institutionen, Göteborg, Sverige.

(2004) ”På väg till en ny ut- och inlärningsmodell? Språkundervisning via nätet!”, Romanska Institutionens forskardag, Lunds universitet, Lund, Sverige.

(2004) ”Hur lär man sig ett språk via nätet?”, Invigning av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige.

(2005) Deltar i diskussion. Internationellt symposium ”Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik”. Maj 2005. Umeå universitet, Umeå, Sverige.

(2005) ”Rumänska årskonferensen – ett led i e-språkundervisningen”, Rumänska årskonferensen, Lunds universitet /Marstrand, Sverige.

(2005) ”IT-student-årskonferens – en viktig komponent i nätutbildning”, Romanska Institutionens forskardag, Lunds universitet, Lund, Sverige.

(2005) ”Rumänsk universitetslärobok och grammatik på svenska - för nybörjarkurs”, Romanska Institutionens forskardag, Lunds universitet, Lund, Sverige.

(2006, gästföreläsning) ”IT-baserade språkkurser – framtiden för språkundervisning?”, Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns Högskola, Huddinge/Stockholm, Sverige.

(2006) “Romanian studies at Lund University before and after 1999,the year for IT-start”, Rumänska årskonferensen, Lunds universitet /Marstrand, Sverige.

(2006) “The IT-based University Language Learning – some Reflexions”, EU-International Workshop Hands-on Science, within the European Comenius-Project, Bucharest, Rumänien.

(2007) “The Romanian Studies at Lund University & Copenhagen University – The Result of a Project”, Rumänska årskonferensen, Lunds universitet /Marstrand, Sverige.

(2007) “Online Teacher-Student: nearer on IT-based Courses than on Campus-Courses?!”, Rumänska årskonferensen, Lunds universitet /Marstrand, Sverige.

(2008) “E-learning – our latest research-results: Flexibility – to what Extent?!”, Rumänska årskonferensen, Lunds universitet /Marstrand, Sverige.

(2008) “From 3 to 130 Students: Online University Studies in Languages – the Case of Romanian in Scandinavia”, Internationell konferens Alterations in the Romanian Linguistic, Literary and Ethnofolcloric Communication and the European Context – Section The Romanian Language Confronted with Informatics, Iaşi, Rumänien.

(2009) “From 3 to 130 Students: Online University Studies in Languages – the Case of Romanian in Scandinavia”, Internationell konferens The Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, USA.

(2009, inbjuden) ”E-learning şi rolul profesorului” (E-Learning and the Teacher's Role). Gästseminarium på Institutul de lingvistică „S. Puşcariu”, Rumänska Akademiens filial, Cluj-Napoca, Rumänien.

(2009, inbjuden) ”Elektroniskt lärande - flexibelt lärande: ökar studiemotivationen och studieintresset”, LK3*-seminarium, Språk- och litteratur Centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige. (*LK3 = LärarKollegium 3 består av sex språksektioner: franska, grekiska, italienska, latin, rumänska och spanska.)

(2010, inbjuden) "Electronic Romanian Studies - a Modern Model of Language Teaching and Learning", special-seminarium med anledning av Rumäniens ambassadör Raduta Mataches besök på Lunds universitet och Språk- och litteratur Centrum, Lund, Sverige.

(2010, inbjuden) "The (Online) Romanian Studies' Department - Yesterday and Today". Föredrag med anledning av ceremonin för tecknande av avtal mellan Rumänien och Sverige angående en gästlärare från Rumänien vid Språk- och litteratur Centrum f o m 2011. Närvarande bl a: Rumäniens ambassadör Raduta Matache, Lunds universitets prorektor Eva Åkesson, dekanus Lynn Åkesson och prodekanus Eva Wiberg - på Språk- och litteratur Centrum, Lund, Sverige.

(2011, inbjuden, gästseminarium) "More E-Learning, more students" - inbjuden av professor Jens Allwood -
Göteborgs universitet, IT-fakulteten, Institutionen för lingvistik, kommunikation och kognitiv vetenskap, Göteborg, Sverige.

(2011) "E-Learning: the Solution for Minority Languages?!". Föredrag vid öppnande av "The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, June 3-5 2011, Lund University /Marstrand, Sverige.

(2012, inbjuden) "Romanian Studies at Lund University: from the Seminar-room to a Pioneer Web-Based Educational Model". Föredrag på "Commemorating Alf Lombard - Conference organized by the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities and the Embassy of Romania in Sweden", 13 June 2012, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm, Sverige.

(2013, inbjuden) "E-Learning: the Efficient and Rational Educational Concept for Teaching", Conference S. Puscariu Days, September 12-13, 2013, Universitetet i Cluj-Napoca, filial till Rumänska vetenskapsakademien, Cluj-Napoca, Rumänien.

(2013, inbjuden) "Rumänska studier vid Lunds universitet, förr och nu" - paneldiskussion med professor Ingmar Söhrman, Göteborgs universitet, på Bokmässan i Göteborg, 26-29 september 2013. Inbjuden av Dan Shaffran chef för Rumänska Kulturinstitutet, Stockholm, Sverige.

Citerad

(Mitt E-lärande projekt och E-koncept har citerats vid åtskilliga seminarier, konferenser och tidskrifter, både på nationell och internationell nivå.)

(f o m 2000–...) På tekniskt-pedagogiska kurser* och seminarier*, av lärare och projektledare på CED (Center for Educational Development) – Lärande Lund (f.d. CITU resp UCLU), Lunds universitet. (* Kurser resp. seminarier ges i princip flera gånger per termin.)

(juni 2004) I tidskriften Limba română, Iaşi, Rumänien.
I artikel: Coralia Ditvall şi susţinerea interesului pentru limba română în Suedia şi Danemarca (Coralia Ditvall och intresset för rumänska studier i Sverige och Danmark), Ştefan Gencărău, Universitetet Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumänien.

(12.1.2005) I tidningen Västerbottens Kurir, Umeå.
I artikel: Högskoleverket vill ha besked om språkutbildning.

(15.5.2006) I utredning: Utredning avseende nätbaserade utbildningar vid LundsUniversitet av Jan Olof Nilsson, Sociologiska Institutionen, Lunds universitet.

(juni 2006)
På FIPLW-världskongressen Mångfald i språkundervisning och språk-inlärning. I föredraget The computer – facilitator in language teaching, av Marie Blomkvist, webbmaster tillika språklärare på gymnasieskola. Göteborg. (FIPLW = World Federation of Modern Language Associations.)

(juli 2006) I rumänska radio-kanalen ”Radio Cultural”, i Rumänien - ett 10 minuters program om Rumänska årskonferensen-2006 av Ioana Drãgan, radio- och tv-korrespondent, på Rumänska Ambassaden, Stockholm.

(juli 2006) I tidskriften Tribuna, nr 93, sid 17-19, A-3 format. Cluj-Napoca, Rumänien. I artikeln Marstrand 2006, av Nicolae Mocanu, forskare, Institutionen för Lingvistik och Litteraturhistoria ”S.Puşcariu” & Rumänska Vetenskapsakademien, Cluj-Napoca, Rumänien.

(juli-augusti 2006) I tidskriften Contrafort, nr 141-142. Chişinău, Republiken Moldova.
I artikeln Corespondenţă din Danemarca. Insula Marstrand. Jurnal (nordic) de spiritualitate românească ( Korrespondens från Danmark. Ön Marstrand. (Nordisk) Journal om rumänsk kultur) av Vitalie Morar, Institutionen för Östeuropastudier & Balkanistik, Köpenhamns universitet.

(september 2006) I tidskriften Timpul, Nr 161, Rubrik 2020, Avdelning: Kulturens Europa, Chişinău, Republiken Moldova. I artikeln Note de jurnal de pe Insula Marstrand (Journalanteckningar från ön Marstrand.) , av Vitalie Morar, Institutionen för Östeuropastudier & Balkanistik, Köpenhamns universitet.

(september 2006) På EU-anordnad Minerva-konferens i Bukarest, Rumänien. I föredrag IT-utbildningar vid Lunds universitet – IT-Rumänska kursprogrammet av Ebba Ossiannilsson, Enheten för Fort- och vidareutbildning (FoV), Nätuniversitetet, Lunds universitet.

(2008) I Förord till tidskriften Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, anul LIII, nr 2, sid. 3-4, Cluj-Napoca, Rumänien.

(april 2008) På konferensen LMS (Lärarna i Moderna Språk)-språkdagar. I föredrag The computer in language teaching av Marie Blomkvist, webbmaster tillika språklärare på gymnasieskola. Visby, Gotland.

(6.6.2008) I tidskriften Revista Nordica, Cluj-Napoca, Rumänien. I artikeln Studii româneşti în Suedia (Rumänska studier i Sverige), av Diana Sacarea, i samband med Sveriges Nationaldag.

(7-14 juni 2008) I tidskriften Formula As, nr 823 (23), sid. 28, A3-format, Bukarest, Rumänien. I artikeln Sărbătoare românească în Suedia (Rumänien-firande i Sverige) av Sînziana Demian – journalist i New York, USA & Bukarest, Rumänien.

(september 2008) I enkät-material angående bokprojektet Romanian Studies in the World, av Sanda Golopentia, professor, Brown University, French-Studies Department, Providence, USA.

(17-19 september 2008) På internationella konferensen Limba română în lume (Rumänska språket/studier i världen), Bukarest, Rumänien (anordnad av Rumäniens Utbildnings-departement och Rumänska Vetenskapsakademien). I föredraget Promovarea limbii române în comunităţi din Suedia (Främjandet av rumänska språket i Sverige), av Ştefan Gencărău, docent, Universitetet Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumänien.

(oktober 2008) I tidskriften Cetatea Culturală - Revista de cultură, literatură şi artă (Kulturens fästning - Tidskrift för kultur, litteratur och konst), seria a-III-a, an IX, Nr 10 (82), sid. 24-28, Cluj-Napoca, Rumänien. I artikeln Limba română în Suedia (Rumänska studier i Sverige) av Elena Faur, forskarassistent, Institutionen för Lingvistik „S. Puşcariu” & Vetenskapsakademien, Cluj-Napoca, Rumänien.

(november-december 2008) I tidskriften Limba română – Revistă de ştiinţă şi cultură (Rumänska språket - Tidskrift för vetenskap och kultur), Nr 11-12, Anul XVII, sid. 80-84, Chişinău, Republiken Moldova. I artikeln Limba română în Suedia – Colocviul Internaţional de la Marstrand dedicat culturii române (Rumänska studier i Sverige – Internationellt koloqvium på Marstrand om rumänska studier) av Elena Faur, forskarassistent, Institutionen för Lingvistik „S. Puşcariu” & Vetenskapsakademien, Cluj-Napoca, Rumänien.

(2-4 juli 2009) På FIPLW världskongressen The Challenges within the multicultural and multilingual world in the 21 Century. I föredraget The computer – facilitator in language teaching av Marie Blomkvist, webbmaster tillika språklärare på gymnasieskola. Moskva, Ryssland.

(november 2009) På FIPLW-/LMS-världskongressen Mångfald i språkundervisning och språk-inlärning. I föredraget The computer – facilitator in language teaching, av Marie Blomkvist, webbmaster tillika språklärare på gymnasieskola. Johannesburg, Sydafrika. (FIPLW = World Federation of Modern Language Associations. LMS = Lärare i Moderna Språk.)

(2009) I boken "Romanian Studies around the World in 2008/Studiile românești în lume în 2008", kapitel "Romanian Studies in Sweden" av Ingmar Söhrman, University of Göteborg. Editura universitară. București. Sid 109-115.

(juni 2010) På FIPLW-/LMS-världskongressen. I föredraget The computer – facilitator in language teaching, av Marie Blomkvist, webbmaster tillika språklärare på gymnasieskola. Reykavik, Island. (FIPLW = World Federation of Modern Language Associations. LMS = Lärare i Moderna Språk.)

(september 2010) I tidskriften LUM (Lunds universitets magasin), Nr 8, 2010. I artikeln "Rumänska förstärks med gästlärare".

(april 2011) I rumänska Radioprogrammet "Radio Romania International", Bukarest, Rumänien.

(april 2011) Enkät-intervjuad för att citeras i tidskriften "Lundagård", Lunds universitet, Lund, Sverige - ang den höga genomströmningen på vårt IT-baserade Rumänska utbildningsprogram vid Lunds universitet.

(november 2012) I vetenskapliga tidskriften
"Dacoromania" special issue XVII, Nr. 2, 2012 - Editors' Introduction pp 99-100. Tidskrift utgiven av Rumänska vetenskapsakademien, Bukarest - filialen Cluj-Napoca - Rumänien.

(november 2012) I vetenskapliga tidskriften
"Dacoromania" special issue XVII, Nr. 2, 2012 - Reports pp 275-277. Tidskrift utgiven av Rumänska vetenskapsakademien, Bukarest - filialen Cluj-Napoca - Rumänien.

Utvärderad

Mitt E-lärande koncept samt övriga vetenskapliga insatser har utvärderats både internt och externt.

(1999) Rumänska på nätet, Cristina Persson, examensarbete, Sociologiska Institutionen, Lunds universitet. Lund.

(1999-2011) a) Kursutvärderingar från IT-Rumänska-kursdeltagarna. b) Konferensutvärderingar från deltagarna på Rumänska årskonferenserna (2002-2011).

(2002-2003) Distanskurs i språk – IT-Rumänska vid Lunds Universitet, Christine Bozier et alii, examensarbete, Institutionen för Pedagogik, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.

(2004) I Högskoleverkets utvärdering av grund- och forskarutbildning i romanska språk vid svenska universitet och högskolor. Del 1: italienska, portugisiska och rumänska. Högskoleverket. Rapportserie 2005:3 R. http://www.hsv.se/publikationer.4.5e403e5a10ab1ee23ee8000784.html

(16.9.2005 - mail) Ulrike Klingemann, chef för Lärostudion, Stockholms universitet & co-organisatör av Umeå-Symposiet ”Från vision till praktik: språk-utbildning och informationsteknik” (maj 2005) - i mail från Klingemann till Ditvall. Citat: ”Dina erfarenheter som representant för ett språk som bara finns vid ett enda lärosäte i Sverige var viktiga för symposiet. ”

(2006) E-learning och lärarna, Hanne Madsen, ”bachelor-projekt”, Institutionen för Datalogi, Köpenhamns Universitet. Köpenhamn.

(18.3.2006, mail) Lennart Badersten, chef för FoV (Fort- och Vidareutbildning), Nätuniversitetet, Lunds universitet -i mail från Badersten till prefekt Eva Wiberg (kopia till Ditvall). Citat: ”Coralia Ditvall har med en mycket stor arbetsinsats byggt upp omfattande utbildningar över nätet, som är mycket kända i Europa (och naturligtvis av rumänska ambassaden). (vari) --- Lund betjänar nordiska länder.”

(2007) Utvärdering av IT-Rumänska-nybörjarkursen vid Lunds Universitet – Utvärderingsrapport. Lotta Ahlin, Elena Lakso Tesáková och Stefan Tunhage, examensarbete, kurs: Distanspedagogik VT 2007. Block 5 Planering och utvärdering av en distanskurs, Institutionen för Pedagogik, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.

(26.4.2010, mail) Från Cindy Xu, chefsredaktör av vetenskapliga tidskriften English Language Teaching (ELT), Canadian Center of Science and Education, Toronto, Kanada, utvärderar Coralia Ditvalls arbete som peer-reviewer - citat "Dear Coralia, The review form has been received. Many thanks for your work of taking the review of this paper. We do appreciate your great contribution to the work we publish. Best regards, Cindy Xu, Editor".

(29.4.2011, mail) Från journalist Dajana Kovacevic på tidskriften "Lundagård", Lunds universitet. Citat "Hej Coralia, Jag skriver om distansstudier för Lundagård och fick veta att kursen i rumänska är en distanskurs med hög genomströmning. --- Vanligtvis är prestationsgraden låg för distanskurser och det är intressant att titta på de kurser som utmärker sig positivt."

(15.6.2011, mail) Från Lotty Larson, tidigare chef för Center for Educational Development (CED), Lunds universitet, Lund. Citat "Hej Coralia, Det var väldigt glädjande att få ta del av detta*! (*Konferensrapporten för the International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, 3-5 June 2011, Lund University/Marstrand, Sweden.) För mig känns det som att få ett tillfälle att "knyta ihop påsen" genom att ha haft förmånen att följa ditt goda arbete med utveckling av idéer, arbetssätt och lösningar i nätundervisning!! Strålande! Hälsningar, Lotty".

(2011) I utvärderingsenkät, av konferensdeltagarna, på The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, June 3-5 2011, Lund University/Marstrand, Sweden.

(17.10.2011, mail) Från professor Rebecca Bias, Director of Foreign Language Center, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Citat: "Thank you so much Coralia! I am glad you have kept me in the loop! I am indeed sorry I missed this one, and you are to be congratulated for such a robust Conference* agenda and proceedings! Please keep me on your email lists and I hope to continue our relationship and meet once again at a conference in the near future! Rebecca". (*The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, 3-5 June 2011, Lund University/Marstrand, Sweden.)

(2012) Utvärdering av E-Learning konceptet Rumänska utbildningsprogrammet vid Lunds universitet, av Högskoleverket (http://www.hsv.se) - med gott vitsord.

Anordnande av seminarier, konferenser, gästforskarbesök

(1997) Organiserar, på förslag av Sveriges ambassadör i Rumänien, Ragnar Ängeby, ett planeringsmöte om ett eventuellt Sydosteuropa Centrum, vid Lunds Universitet.

(f o m 1998-...) Anordnar regelbundet (c:a vartannat år) gästforskarbesök till Lunds Universitet för teamet Nicolae Mocanu & Ioana Anghel, från Universitetet i Cluj-Napoca tillika Rumänska Vetenskapsakademien, Rumänien.

(maj 1998) Anordnar 4 dagars gästföreläsarbesök vid Universitetet i Lund och Köpenhamn för Ligia Stela Florea, forskare vid Universitetet Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumänien.

(oktober 1998) Anordnar, inom ramen för danskt-rumänskt utbytesprogram, en dags gästföreläsarseminarium vid Universitetet i Köpenhamn för Stela Zdrenghea, forskare från Universitetet Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumänien.

(maj 1999) Anordnar seminarium, vid Romanska Institutionen, Lunds Universitet, med ambassadör Grete Tartler från Rumänska Ambassaden i Köpenhamn, Danmark.

(f o m 2002-...) Initiativtagare, grundare och organisatör av Rumänska sektionens årskonferenser, i Lunds universitets regi - ett nordiskt forum för rumänien- och sydosteuropastudier. Konferenserna har finansierats med externa medel/forskningsanslag.

(juni 2002) Rumänska sektionens årskonferens, Lunds universitet /Marstrand, Sverige.

(oktober 2002) Anordnar endags symposium vid Lunds Universitet, Romanska Institutionen, Rumänska sektionen. Bland föredragshållare: Cristian Nitã Rumänska Ambassaden, Stockholm, Iréne Nilsson Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, Alexandru Babos Arkeologi, Lunds Universitet.

(september 2004) Anordnar rumänskt-svenskt utbytes-seminarium, på Marstrand, Västkusten, kring översättnings-projekt. Bland inbjudna Ioana Anghel och Nicolae Mocanu, Rumänska Vetenskapsakademien, Cluj-Napoca Rumänien, Iréne Nilsson Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, Ingmar Söhrman, Romanska Institutionen, Göteborgs Universitet, Marie Blomkvist, Romanska Institutionen (studerande), Rumänska sektionen, Lunds universitet, Lund, Sverige.

(juni 2005) Rumänska sektionens årskonferens, Lunds universitet/Marstrand, Sverige.

(juni 2006) Rumänska sektionens årskonferens, Lunds universitet/Marstrand, Sverige.

(juni 2007) Rumänska sektionens årskonferens, Lunds universitet/Marstrand, Sverige.

(maj 2008) Rumänska sektionens årskonferens, Lunds universitet/Marstrand, Sverige.

(juni 2011) The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, Lunds universitet/Marstrand, Sverige. (Konferensdeltagare: registrerade från 19 länder och aktivt deltagande från 16 länder.)

Redaktörskap

(2008) I redaktions-/koordinators kommittén för vetenskapliga tidskriften "Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia", Nr.2, 2008, Cluj-Napoca, Rumänien.

(2012) I rådgivningskommittén för publicering av en specialupplaga* av vetenskapliga tidskriften
"Dacoromania" special issue* XVII, Nr. 2, 2012, utgiven av Rumänska vetenskapsakademien, Bukarest - filialen Cluj-Napoca - Rumänien. (*Ett specialnummer tillägnat 15 utvalda Papers med lingvistisk profil från The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, June 3-5 2011, Lund University/Marstrand, Sweden.)

Ledamotskap i lärda sällskap

(f o m 2007-...) Medlem i styrelsen för Lozovan-fonden, Köpenhamns Universitet. Köpenhamn, Danmark.

(f o m 2007-...) Medlem i vetenskaplig referensgrupp för tidskriften Studia Universitatis Babes-Bolyai, Universitetet i Cluj-Napoca, Rumänien.

(f o m 2009-...) I peer-reviewer-grupp för papers på Internationella Hawaii Årskonferensen, Honolulu, USA.

(f o m april 2009-...) I peer-reviewer-grupp för papers för vetenskapliga tidskriften English Language Teaching & Education, Toronto, Kanada.

(f o m maj 2009-...) Medlem i vetenskapliga rådet för tidskriften Analele de lingvisticã ale Universitãtii A.I.Cuza din Iasi (Linguistic Acta of the University A.I.Cuza), Iasi, Rumänien.

(juni 2011) I peer-reviewer-grupp för papers för the International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, 3-5 June, 2011, Lund University /Marstrand, Sverige.

(f o m augusti 2013-...) Medlem i Virtual Round Table Web Conference for Language Learning Technologies.

Ledamot i betygsnämnd

-I betygsnämnd samt censor för examen på olika Institutioner vid Köpenhamns Universitet, bl.a. Institutionen för östeuropastudier, Institutionen för balkanistik, Handelshögskolan (fom 1998-...).
-För Fil. lic.-disputation, Lunds Universitet (maj 2001).
-För Fil. dr.-disputation, Lunds Universitet (april 2002).
-I betygsnämnd för sektionen Scientific workshop vid EU International Workshop Hands-on Science, 18-20 maj 2006, Bukarest, Rumänien (maj 2006).

Utmärkelser

(2009) Tilldelas Diploma Aniversarã* på Rumänska Vetenskapsakademiens 60-års Jubileum av instiftandet av Institutionen för lingvistik ”A. Rosetti – I. Iordan” vid Akademien i Bukarest, Rumänien. (*Jubileumsdiplom för främjande av rumänska studier vid utländska universitet, i.e. Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet.)

(2011) Nominerad bland 6 världsforskare, vinnarkandidater, för "Globe Award 2011 for sustainable research", Stockholm, Sverige.

Internationell erfarenhet

-Jag har deltagit i ett flertal internationella konferenser och symposier och har publicerat i internationella tidskrifter.
-Rumänska sektionens årskonferens, som jag organiserar, leder och håller föredrag på, samlar bl.a. nordiska och internationella forskare.

Inbjuden till internationell vetenskaplig verksamhet:

A) Inbjuden av Editor att skicka Papers:
(2009) till vetenskapliga tidskriften "Review of European Studies", Canadian Center of Science and Education, Toronto, Kanada.

(2009) till vetenskapliga tidskriften "English Language Teaching" (ELT), Canadian Center of Science and Education, Toronto, Kanada.

(2010) till vetenskapliga tidskriften "Limba română", Chișinău, Republiken Moldova.

(2010) till vetenskapliga tidskriften "Espiral - Revista de estudios rumanos", Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spanien.

(2011) till vetenskapliga tidskriften "International Journal of Language Studies" (IJLS), Teheran, Iran.

(2011) till vetenskapliga tidskriften "International Journal of Innovation in ELT (English Language Teaching) and Research" (IJIELTR), Politeknik Nejeri Jember College, East Java, Indonesien.

(2011) till vetenskapliga tidskriften "Journal of Studies in Education" (JSE), Las Vegas, USA.

(2011) till vetenskapliga tidskriften "Journal of Humanistic and Social Studies", Universitetet "Aurel Vlaicu", Arad, Rumänien.

(2011) till vetenskapliga tidskriften "Language Learning and Technology" (LLT), University of Hawaii, Hawaii, USA.

(2011) till vetenskapliga tidskriften "Journal of Humanistic and Social Studies", Universitetet "A. Vlaicu" i Arad, Rumänien.

(2012) till vetenskapliga tidskriften "Philologica Jassyensia", Institutul de filologie română A.Philippide, Universitetet i Iași, Rumänien.

B) Inbjuden av Editor att ingå i Editorial Board:
(2009) - som peer-reviewer, för vetenskapliga tidskriften "English Language Teaching" (ELT), Canadian Center of Science and Education, Toronto, Kanada.

(2010) - som peer-reviewer, för vetenskapliga tidskriften "Theory and Practice in Language Studies" (TPLS), Tianjing University of Technology, Tianjing, Kina.

(2011) för vetenskapliga tidskriften "International Journal of Language Studies" (IJLS), Teheran, Iran.

(2011) - som peer-reviewer, för vetenskapliga tidskriften "Journal of Intercultural Communication" (JICC), Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik, kommunikation och kognitiv vetenskap, Göteborg, Sverige.

(2011) - som peer-reviewer, för vetenskapliga tidskriften "Journal of Studies in Education" (JSE), Las Vegas, USA.

(2011) - som peer-reviewer, för vetenskapliga tidskriften "English Linguistics Research" (ELR), Toronto, Kanada.

(2011) - som rådgivare, för vetenskapliga tidskriften "Studii de știință și cultură" (Studies on science and Culture), West-University, Arad, Rumänien.

(2012) för vetenskapliga tidskriften "Linguistics, Culture & Education" (LCE), London, UK.

(2012) för vetenskapliga tidskriften "International Journal of Applied Linguistics and English Literature" (IJALEL), Australien.

C) Inbjuden till konferenser/övrig vetenskaplig verksamhet:
(2010) till världskonferensen "Globe Forum Dublin - for sustainable research", 17-18 November 2010, Dublin, Irland - specialinbjuden av "director of Globe Forum" för att delta i gruppdiskussioner.

(2010) till världskonferensen "Multimodal Conference 2010", December 6-8 2010, Auckland, Nya Zeeland - av "director of multimodal research centre", Auckland University of Technology, N.Z.

(2011) specialinbjuden, av Globe Award Juryn, att ansöka om "Globe Award-2011, for sustainable research", Stockholm.

(2011) inbjuden till ett samarbetsprojekt för publicering - av the Proceedings of the International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, 3-5 June 2011, Lund University/Marstrand, Sweden - i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften "Theory and Practice in Language Studies" (TPLS), Tianjing University of Technology, Tianjing, Kina.

(2011) inbjuden till vetenskapligt samarbete av och med Universitetet "Ștefan cel Mare" i Suceava, Rumänien.

(2011) inbjuden med Paper till "The 3rd Asian Conference on Education 2011", October 28-30, Osaka, Japan.

(2011) inbjuden att vara med på en enkät om min forskning i digitala medier - av forskare vid Chalmers och Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet - med anledning av ett möte med det nordiska nätverket "Nordisk sprog og sprogforståelse i de nye kommunikationskanaler".

(2011---) inbjuden att hålla en serie forskarseminarier om E-Learning på Göteborgs universitet, IT-fakulteten, Institutionen för lingvistik, kommunikation och kognitiv vetenskap, Göteborg, Sverige.

(2012) inbjuden med Paper till "The 10th International Conference on Arts and Humanities, January 10-13, 2012", Honolulu, Hawaii, USA.

(2012) inbjuden med Paper till "Translating and the Computer Conference and Exhibition", November 29-30, 2012, London, UK.

(2013) inbjuden med Paper till "The Asian Conference on Arts and Humanities 2013", April 4-7, 2013, Osaka, Japan.

(2013) inbjuden med Paper till "The International Conference on Education and New Learning Technologies", July 1-3, 2013, Barcelona, Spanien.

(2013) inbjuden med Paper till "Colloqvium on Linguistics" October 4-5, 2013, Rumänska Vetenskapsakademien, Bucarest, Rumänien.

(2013) inbjuden med Paper till "Translating and the Computer Conference", November 28-29, 2013, Paddington, England.

(2013) inbjuden med Paper till "The Asian Conference on Society, Education and Technology", October 23-27, 2013, Osaka, Japan.

(2013) inbjuden att hålla gästseminarium om E-Learning på Universitetet i St. Petersburg, Ryska vetenskapsakademien, Ryssland - av Dr. Albina Girfanova och Dr. Nikolay Sukhachev, forskare vid Ryska vetenskapsakademien, St. Petersburg, Ryssland.

Inbjuden till nationella och internationella evenemang

(2002) Inbjuden av Rumänska Ambassaden i Köpenhamn med anledning av Kung Mikaels officiella besök i Danmark. Köpenhamn.

(2007) Inbjuden av Sölvesborgs Kommun samt Rumänska Ambassaden i Stockholm resp. Köpenhamn.till evenemanget Rumänien - Välkommen i EU. Sölvesborg.

(2008) Inbjuden till kungamiddag på Stockholms Slott i samband med statsbesök från Rumänien. Rumäniens president Traian Bãsescu (med en 20-mannaregeringsdelegation) kommer på statsbesök till Sverige. I egenskap av ansvarig för Rumänska Sektionen vid Lunds Universitet, inbjudes jag av Rumäniens ambassadör Victoria Popescu på galamottagning på Bergwaldhallen samt av Konungen på galamiddag på Slottet. Bland närvarande: Kungahuset, Sveriges- och Rumäniens statschefer med sina regeringar, ambassadörer, kultur- näringslivs- och politiska personligheter etc.

(2009) Inbjuden av Rumänska Akademiens vice-ordförande, professor acad. Marius Sala, till Rumänska Vetenskaps Akademiens 60-års Jubileum av instiftandet av Institutionen för lingvistik ”A. Rosetti – I. Iordan”. Bukarest, Rumänien.

(2009) Inbjuden av Rumänska ambassadören i Stockholm, Raduta Matache, till „2009-Nobelpristagare Herta Müller-seminarium” på Rumänska Ambassaden i Stockholm. Bland närvarande: Sveriges ambassadör i Rumänien Mats Åberg, forskare från Bukarest Universitet, författare från Rumänien och Sverige, jurnalister, m.fl.

(2010) Inbjuden av Rumänska Honorära Konsulatet i Malmö till evenemang på Malmös Rådhus med anledning av Rumänska ambassadören Raduta Mataches besök till Malmö samt Lund.

(2013) Inbjuden till vernissage - utställning "Hotspot Cluj - Ny rumänsk samtidskunst", 24 maj 2013, Köpenhamn, Arkens Museum.

Uppdrag, administrativ-kommunikativ–internationaliseringsrelaterad verksamhet

(En del uppdrag kan ha blivit nämnda under annan rubrik.)

(f o m 1995-...). Språkgranskare av auktoriserad translatorsexamen, på Kammarkollegiet, Statsförvaltningen, Förvaltningsrättsliga enheten, Stockholm.

(f o m 1997-...) Ansvarig för Rumänska Sektionen vid Lunds Universitet.

(f o m 1998-...) Ansvarig för Rumänska Sektionen vid Köpenhamns Universitet.

(f o m 1998-...) Språkkonsult för Danska National-Encyklopedien, Köpenhamn.

(f o m 1998-...) Aktivt deltagande i Erasmus-Socrates utbytesaktiviteter mellan Köpenhamns Universitet och Universitetet i Cluj-Napoca och Iasi, Rumänien.

(f o m 1999-...) Startgivare, producent och ansvarig för forsknings-projektet Språkutbildning-online – IT-Rumänska kursprogrammet och därmed grundare till dagens Rumänska sektion och internetbaserat utbildning i Rumänska Studier, vid Lunds Universitet.

(maj 2000) Planerar och organiserar utbytesresa till Rumänien för CD och Kristina Persson från Lunds Universitet, Romanska Institutionen.

(juni 2000) Organiserar Socrates-prorektors-besök till Lund av 2 prorektorer, Stefan Avãdanei och Mihai Toma, från Universitetet i Iasi, Rumänien.

(f o m 2001-...) Initierar och etablerar tandem-utbyte mellan studenter i Bukarest och Lund.

(december 2001) Förmedlar info om nyetablerad Institution för Skandinavistik vid Universitetet i Cluj-Napoca, Rumänien.

(hösttermin 2001) Co-handledare av 60p-uppsats för dansk student på Institutionen för litteraturvetenskap, vid Köpenhamns Universitet.

(f o m 2002-...) Förmedlar info, via e-nätverket Rumänien-info, om disputationer, doktorsavhandlingar, övrig nyutkommen litteratur med rumänsk profil, projektarbeten etc.

(november 2002) Inbjuden till invigning av rumänsk arkeologisk utställning på Medelhavsmuseet i Stockholm.

(april 2004) Inbjuden till seminarium om Rumänien, Södertörns Högskola, Stockholm.

(f o m 2005-...) Medlem i EUROCALL (European Computer Assisted Language Learning).

(vårtermin 2005) Ingår i arbetsteam vid Köpenhamns Universitet, Romanska Institutionen, för framtagande av nya kursplaner för ämnet Rumänska.

(oktober 2005) Tillfrågad om lektörsuppdrag av Kulturrådet, Stockholm (avseende bedömning av rumänsk tidning som har sökt tillstånd för publicering i Sverige).

(oktober 2005) Anordnar utbyte Danmark-Rumänien, i.e. lärarpraktik i Rumänien för en dansk student på Lärarhögskolan i Köpenhamn.

(november 2005) Ingår i ett planeringsteam, på CED, Lunds Universitet, ang. planer om utveckling av online-kurser vid Universitetet i Bukarest, Rumänien.

(januari 2006) Kontaktas av norskt turistföretag ang. turistwebbsida om Rumänien.

(januari 2006) Kontaktas av ansvarig för projekt om trafficking, inom Individuell Människohjälp (IM) - ombedes sprida info om följande: Agneta Idbohrn, projektledare under 2005 av Individuell Människohjälpprojektet "Drama mot trafficking i Rumänien och Sverige, skrev pjäsen "Såld och köpt" på svenska, efter att ha intervjuat rumänska flickor som varit utsatta för trafficking. Pjäsen finns både på svenska och rumänska. Den har turnerat i båda länderna under hösten 2006. Flera av våra studenter har använt materialet i sina uppsatser.

(februari 2006) Intervjuad för Utredning om nätbaserad utbildning, av utredningsansvarig Jan-Olof Nilsson, Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet.

(maj 2006) Intervjuad för Rumänsk TV - av tv-reporter & producent, Ioana Drãgan, Rumänsk Television (TvR), från Rumänska Ambassaden i Stockholm, om vårt utbildningsprogram för rumänska universitetsstudier i Sverige samt om evenemanget Rumänska årskonferensen. Ett c:a 5 minuters reportage på kanal TvR – Cultural.

(juli 2006) Intervjuad för Rumänsk Radio - av tv & radio reporter Ioana Drãgan (se ovan, ”maj 2006”) om CD:s initiativ och verksamhet inom det nordiska forumet Rumänska årskonferensen. Ett kort radio-reportage.

(aug 2006) Tillfrågad om uppdateringsuppdrag för Gyldendal Encyklopedi, Danmark, för uppdatering av rumänienrelaterade artiklar i encyklopedien.

(oktober 2006) Kontaktad av dansk projektledare inom EU-ungdomsprojekt för att sprida info: Asser Mortensen, ledare av ett 10-tals genomförda ungdomsprojekt och nu ledare av ett EU-projekt om ungdomar i Republiken Moldova, inom EU-programmet ”Youth”, söker svensk och dansk projektpartner.

(oktober 2006) Inbjuden på info-seminarium i Köpenhamn kring danskt rumänienprojekt. Rumänienprojektet Projekt Realkompetence på Storstrøms ErhvervsCenter planeras starta i Danmark i förberedande syfte inför Rumäniens EU-inträde.

(februari 2007) Kontaktas av norsk journalist, Heidi Taksdal Skjeseth, på ”Dagsavisen” i Norge, med anledning av Rumäniens inträde i EU.

(mars 2007) Kontaktas av Individuell Människohjälp (IM), Micael Fagerberg, chef för Internationella avdelning i Lund ang. spridning av info om ”rekrytering av personal till vårt kontor i Moldavien där vi gärna vill se någon som behärskar rumänska”. Flera av våra IT-Rumänska studenter har ansökt, enligt uppgift.

(juni 2007) Kontaktas av TV2-Danmark, redaktör Thorkild Dahl, ang. frågor för ett tv-reportage om Rumäniens inträde i EU.

(juni 2007) Kontaktas av reseföretaget Världens resor i Stockholm ang. spridning av info: Jörgen Fredriksson, chef för nämnt reseföretag, söker ”färdledare för resor till Rumänien – området Maramureş”. Ansökanden ska kunna rumänska och svenska.

(september 2007) Inbjuden av Göteborgs Universitet, avd. för Europa-forskning till seminariet Rumänien - från östblock till EU. Bland inbjudna: Sveriges ambassadör i Bukarest Mats Åberg, Iréne Nilsson universitetslektor, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, m. fl.

(oktober 2007) Inbjuden till info-seminarium i Göteborg av Exportrådets chef för Rumänienkontoret, Jan Kettnaker. Man informerar om Svenska Exportrådets kontor och verksamhet på European Business Center i Bukarest – info för CD att sprida bland studenter. Flera av våra IT-Rumänska studenter har ansökt och en del har, enligt uppgift, arbetat/arbetar där.

(oktober 2007) Kontaktas av danskt översättnings-företag Interverbum för info-spridning ang. arbete inom EU-Kommissionen. Henrik Holm Andersen (Business Development Manager) i Köpenhamn, söker översättare från rumänska till danska inom ”ETC-udbud Ro-Da, EU-kommisssionen”. Flera av våra IT-Rumänska studenter har ansökt och en del är, enligt uppgift, anställda.

(f o m 2008-...) Tillfrågad om, och accepterat, att skriva Papers för Revista Românã, (Romanian Review), Universitetet i Iasi, Rumänien.

(maj 2008) Intervjuad av journalist, Sînziana Demian, verksam i Bukarest, Rumänien samt New York, USA, för tidskriften Formula As. Intervjun gäller intresset i Sverige och övriga Skandinavien för rumänska studier samt vårt nya, elektroniska, utbildningsprogram. Formula As är en av veckotidskrifterna med ledande position i rumänsk media.

(september 2008) Diskuterar, med svenskalektorn Lars Bokander i Chișinău, Republiken Moldova, planerna om att etablera tandem-utbyte mellan studenterna i Chisinău och Lund.

(oktober 2008) Inbjuden av Rumänska KulturInstitutet i Bukarest till ”Rumänist-konferens” i Warszawa, Polen.

(november 2008) Kontaktas av journalist i Norge med anledning av ett europeiskt forskningsprojekt. Norska journalisten, Jostein Nilsen, arbetar på ett EU-projekt ”Kyrkogårdar i Europa”, inkl. Rumänien. Jag rådfrågas om info.

(november 2008) Kontaktas av svenskt naturfotografteam ang. reportage i Rumänien. Karolina Tillman, som ingår i ett reportageteam på fem svenska naturfotografer (från hela Sverige), arbetar på ett fotografiprojekt om Rumänien: ”Transsylvanien i skuggan av Karpaterna”. Jag rådfrågas om info.

(december 2008) Kontaktas av handläggare på SIDA, Andreas Johansson, Chisinãu, Republiken Moldova för upprättande av utbyteskontakt. Det gäller utbyteskontakt mellan mig, andra Lunda-forskare och studenter (inom studieområdet för Östeuropa) med Sällskapet "The Society for Romanian Studies", initierat och dirigerat av USA i samarbete med Republiken Moldova. Målsättningen är att utbyta tankar och idéer och eventuellt ordna seminarier i varandras länder.

(januari 2009) Kontaktas av en dansk student på Journalisthögskolan i Köpenhamn ang. fältarbete kring examensuppsats för Fil. Kand.examen (”Bacheloropgave om Rumænien”) – en uppsats om ”Ceauşescu-epoken”. Söker informanter för intervjuarbete.

(januari 2009) Tillfrågas av Rumänska KulturInstitutet att sprida info ang. EU-Kommissionens konferens om romanska språk (däri rumänska) i Santiago de Compostela, Spanien, 12-13 mars 2009.

(mars 2010) Jag kontaktas av chef för Kriminalvården i Köpenhamn som söker lärare i rumänska (på introduktionsnivå) för undervisning på Köpenhamns fängelser. Jag föreslår en av våra danska IT-Rumänska kursdeltagare boende i Köpenhamn - hon får uppdraget.

(april 2010) Jag kontaktas av student vid Universitetet i Sofia, Bulgarien som planerar skriva sin Master-uppsats om ”The Definite article in Romanian and Norwegian” och önskar viss handledning.

(januari 2011) Ombedd av Christoffer Stoerup, på Danmarks Ambassad i Bukarest, Rumänien, att sprida info om "The Romanian Association of Baltic and Nordic Studies" vid Universitetet i Târgoviște, Rumänien.

(oktober 2011) Kontaktas av organisationen "Frivillig Crossroads - Stadsmissionen" i Stockholm för att sprida info om att volontärer som kan rumänska sökes till "Råd- och stödverksamhet för hemlösa migranter".

(april 2013) Ombedd att sprida info ang. ledig tjänst som programansvarig (samhällsbyggnad/miljö) på Sveriges Ambassad i Chișinău, Republiken Moldova.

(maj 2013) Ombedd, av Arken-konstutställningar i Köpenhamn, Danmark, att sprida info om att de söker expert att hålla föredrag om rumänsk konst i samband med utställningen "Hotspot Cluj - Ny rumänsk samtidskunst", maj-november 2013, i Köpenhamn, på Arkens Museum.

(juni 2013) Tillfrågad av Kulturrådet, Stockholm, ang. lektörsuppdrag (avseende rumänska böcker för vilka man har sökt publiceringsstöd).

Övrigt

- Utvärdering av e-projekt
(2005) Ombedd att utvärdera nätverktyget Global Quality inom ett EU-projekt, för CED, Lunds universitet, Lund, Sverige.

- ”Rumänien-info”- e-universitetskontaktnätet
(f o m 2001-...) Initiativtagare och skapare av rubricerat e-nätverk (c:a 800 personer med universitetsanknytning) för regelbunden förmedling av info ang. konferenser, gästföreläsningar, utbytesforskare/-studenter, diverse projektarbeten, disputationer, nyutkommen litteratur samt andra rumänienrelaterade evenemang/info – ett e-nät mellan olika universitet i Norden, Rumänien och övriga Europa.

- ”Rumänska sektionens årskonferens”
(f o m 2002-...) Skapare (2002) av konceptet ”Rumänska sektionens årskonferenser” som vill vara ett forum för ämnesfördjupning, kunskapsutbyte och vetenskapliga möten:
¤ för våra IT-Rumänska-kursdeltagare
¤ för gamla campusstudenter, doktorander, forskare, universitetslärare från Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet samt andra universitet i Norden och övriga Europa
¤ för institutioner med såväl språkinriktning som annan inriktning med rumänsk-/sydosteuropeisk profil
¤ för övrigt universitetsfolk som arbetar med rumänska uppdrag och för dem som arbetar med diverse projektarbeten eller examens-/uppsatsarbeten med rumänsk inriktning.
Konferensen vill ge möjlighet att kunna träffas och diskutera, planera rumänsk-svenska/danska/norska/finska/europeiska projekt, utbyta idéer och erfarenheter samt knyta samarbetskontakter. Konferensen är ett nytt utbildningsmoment inom nätpedagogik, unikt i sitt slag genom att ”förena” IT-kursdeltagare, forskare, diplomater, journalister m.fl. på en vetenskaplig konferens.

(f o m 2011-...) kommer konferensen -tack vare växande internationell efterfråga- att utvidga sin plattform och kommer att innefatta även andra språk samt elektroniskt lärande/E-Learning.

Administrativa meriter

1998---. Ansvarig för Rumänska Sektionen, Lunds universitet.

1998-2012. Ansvarig för Rumänska Sektionen, Köpenhamns universitet.

2006. I planeringsgrupp för framtagning av nya kursplaner för Rumänska bl a pga Bologna-processen, Lunds universitet, Rumänska Sektionen.

2007. I planeringsgrupp för framtagning av nya kursplaner för Rumänska, Köpenhamns Universitet, Rumänska Sektionen.

2009-2012. Suppleant i LK3 (Lärarkollegium 3), Språk- och litteratur centrum, Lunds universitet.

2012-2015. Suppleant i LK3 (Lärarkollegium 3), Språk- och litteratur centrum, Lunds universitet.

2012 (januari-juni). Ordinarie ledamot i LK3, Språk- och litteratur centrum, Lunds universitet.

Planering och ledning av undervisning

Sedan 1998 (som är startåret för utveckling av vårt online-utbildningsprogrammet/mitt e-koncept) har jag haft komplett och självständigt ansvar över planeringen av undervisningen på samtliga fyra nivåer (avseende val och utformning av lektionsmaterial, studieschema/tidsplan, inlämningsuppgifts-och provschema samt utformning av provmaterial). Vidare har jag haft komplett och självständigt ansvar för ledning och genomförande av undervisningen, inklusive examinationen och handledning av uppsatser.

Externa medel

(1998-2007) Tilldelats medel från Nätuniversitetet/ FOV-sektionen för projektet utveckling av IT-Rumänska kursprogrammet.

(1998-2009) Tilldelats anslag för forskningsresor.

(2005-2008) Tilldelats forskningsanslag för humanistisk forskning för genomförande av Rumänska sektionens årskonferenser, från Elisabeth Rausings minnesfond.

(2011) Tilldelats forskningsanslag för humanistisk forskning för genomförande av The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, June 3-5 2011, Lund University/Marstrand, Sweden, från Elisabeth Rausings minnesfond.

(2011) Tilldelats - retroaktivt - extra forskningsanslag för humanistisk forskning för genomförande av The International Conference on Languages, E-Learning and Romanian Studies, June 3-5 2011, Lund University/Marstrand, Sweden, från Elisabeth Rausings minnesfond.

Coralia Ditvall

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Rumänska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post coralia.ditvallrom.luse

Telefon 046–222 45 70

Rum SOL:L507c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20