Tentamina, betyg och examina

  • Den som tenterar - skall var på plats i god tid. Dörren stängs vid tentamens början. Den som kommer för sent får vänta tills provet är utdelat.
  • Endast skrivmateriel och de hjälpmedel som anvisas på skrivningen får tas med. Universitetet tillhandahåller skrivpapper.
  • Väskor mm. placeras enligt