Person

Victoria Johansson

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H426b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min forskning fokuserar på språkutveckling under hela livet, och är särskilt inriktad mot språkproduktion och kognitiva aspekter av skrivande: Hur blir en text till? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor, och jag har också varit med och utvecklat metoder för att undersöka skrivande, bl a tangentloggningsprogrammet ScriptLog, som även kombinerats med ögonrörelsemätning.

För närvarande arbetar jag med flera projekt, till exempel ett om skribenters gemensamma uppmärksamhet under samskrivande. Under 2020 påbörjas ett nytt samarbete mellan lingvistik, psykologi och underrättelseanalys där vi kommer undersöka om det är möjligt att använda kunskap om språkproduktionsprocesser i tal och skrift för att skilja mellan påhittade och självupplevda berättelser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är docent i allmän språkvetenskap, och intresserar mig i min forskning för språkutveckling under hela livet. Jag är särskilt intresserad av språkbearbetning och språkförmåga, med en inriktning mot kognitiva aspekter av skrivande. Min forskning har fokuserat på processen under en texts tillblivelse: vad gör en skribent under skrivandet? Vad kommer att suddas ut, ändras och läggas till under skrivprocessen, och när hittar skribenten möjlighet för planering och revision? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor. Jag arbetar med och har varit med och utvecklat flera forskningsmetoder, och är bl a en av utvecklarna bakom tangentloggningsprogrammet ScriptLog, som vi också har kombinerat med ögonrörelsemätning.

 


För närvarande arbetar jag tillsammans med logopeder i ett interventionsprojekt som utvecklar metoder för att förbättra mellanstadiebarns skrivande. Jag har också ett samarbete med litteraturvetare där vi undersöker hur poeter skriver, och ytterligare ett projekt med pedagogiskt och psykologiskt fokus som intresserar sig för hur skribenter under samskrivande skapar och använder sig av gemensam uppmärksamhet. Under 2020 påbörjas också ett nytt samarbete mellan lingvistik, psykologi och underrättelseanalys där vi kommer undersöka om det är möjligt att använda kunskap om språkproduktionsprocesser i tal och skrift för att skilja mellan påhittade och självupplevda berättelser. 

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (70 st)

Working papers (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Allmän språkvetenskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Biträdande chef för Lunds universitets Humanistlaboratorium.

Forsknings och forskarutbildningsansvarig för Allmän språkvetenskap.

Ledamot av Nationella Språkbankens Styrgrupp (representant för Lunds universitet)

Priser

Pris från Inga och John Hains stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning. 2016.

Eva och Lars Gårdings pris i Lingvistik, utdelat av Kungl. fysiografiska sällskapet i Lund. 2016.

Victoria Johansson

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H426b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20