lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan VT 2018 är jag filosofie doktor i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning. Mitt avhandlingsarbete var en psykobiografisk studie av den kubanske 1900-talsförfattaren Alejo Carpentier, i vilken flera nya dokument och uppgifter kring författarens liv och verk framkommer och tolkas.

Jag arbetar även som gymnasielärare och har förutom spanska även läst engelska, franska, italienska, latin och klassisk grekiska.

VT20 undervisar jag på nybörjarkursen i spanska (SPAB11 samt grundkursen (SPAA11).

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Victor Wahlström

Universitetsadjunkt
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post victor.wahlstromrom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20