lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är sedan september 2012 forskarstuderande i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning. Tidigare under min studietid har jag förutom spanska bland annat läst franska, italienska, latin och idéhistoria.

Mitt avhandlingsarbete syftar till en bättre förståelse av den kubanske 1900-talsförfattaren Alejo Carpentier. Jag undersöker framför allt de självbiografiska elementen i några av hans romaner. Dessa är särskilt intressanta eftersom många dokument om Carpentiers liv, såsom brev och dagböcker, inte har publicerats förrän helt nyligen; dokument som i hög grad ger oss en ny och annorlunda bild såväl av författaren som hans litterära verk.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2018

Victor Wahlström

Forskare
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post victor.wahlstromrom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20