Person

Vasiliki Simaki

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Forskare

  • Grekiska (nygrekiska)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vasiliki.simakienglund.luse

Rum SOL:H331b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelsk språkvetenskap vid SOL, Lunds universitet. Jag disputerade vid Department of Computer Engineering and Informatics vid University of Patras, Grekland, år 2015. Jag har en kandidatexamen i grekisk filologi och språkvetenskap från Filology Department vid University of Patras, Grekland, samt en masterexamen i forskning inom datalingvistik från Université de Strasbourg, Frankrike. Mina forskningsintressen inkluderar korpus- och datalingvistik, analys av texter från sociala medier och sociolingvistik. Jag arbetade som postdoktor i StaViCTA-projektet (https://cs.lnu.se/stavicta/) vid Linnaeus och Lunds universitet (2016-2017), samt som innovationsforskare vid ESRC Centre for Corpus Approaches to Social Sciences (CASS) vid Lancaster University, Storbritannien (2018-2019). Jag var huvudansvarig för LangTool-projektet (https://projekt.ht.lu.se/langtool, 2018-2022). Sedan 2018 samarbetar jag med nygrekiska avdelningen vid SOL för forsknings- och undervisningsändamål.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Vasiliki Simaki

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Forskare

  • Grekiska (nygrekiska)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vasiliki.simakienglund.luse

Rum SOL:H331b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10