Person

Ulla-Britta Lagerroth

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ulla-britta.lagerrothlitt.luse

Telefon 046–222 84 87

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor emerita i litteraturvetenskap (utnämnd till professor 1982 och pensionerad 1994).

I min nuvarande forskning är jag huvudsakligen inriktad på interartiella/intermediala problem, i första hand den litterära textens relation till andra konstarter och medier (text och musik, text och bild samt, speciellt, text och teater), men också på svensk teaterhistoria och där särskilt regi, skådespelarkonst, scenkonstens intermedialisering och teatermodernismens genombrott.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Efter att ha skrivit om Selma Lagerlöfs romankonst och idévärld (i doktorsavhandlingen 1963 och en mångfald artiklar genom åren), om Hjalmar Bergmans och Pär Lagerkvists dramatik, om CJL Almqvists förhållande till scenkonsten samt om Johannes Edfelts poesi (i en ”författarskapsbiografi” om denne 1993) m.m., har jag alltmer orienterat mig mot det interartiella/intermediala forskningsområdet och här i olika studier behandlat strategier för den litterära textens teatralisering och för teaterns musikalisering men också för den litterära textens intermediala transformation till multimedial scenkonst.

Pågående projekt

För närvarande arbetar jag med två projekt.
Det ena är en större undersökning med arbetsnamnet ”Den interartiella/intermediala diskursen – från romantiken till postmodernismen”, vilket skall resultera i en bok. Mitt syfte är att i valda studier följa hur förhållandet mellan litteraturen å ena sidan och konstarterna och multimedierna å den andra har varierat genom kombinationer, fusioner och transformationer i anslutning till skiften i det estetiska systemet och i relation till filosofiska, konstpolitiska, sociala etc. kontexter.
Det andra är (tillsammans med annan forskare, FD Lisbeth Stenberg, Göteborg) en kommenterad utgåva av Selma Lagerlöfs stora samling hittills opublicerade teatersonetter.

Övriga uppdrag och meriter

Gästprofessor:
- 1966-67 vid University of California, Berkeley, USA
- höstterminen 1996 vid Graz Universität, Österrike.

Utmärkelser: av Hans Majt. Konungen tilldelades jag den 6 juni 1998 Konungens medalj 8:e storleken i serafimerordens band.

Priser:
av Svenska Akademien har jag tilldelats
- Gierowska priset (1981)
- Doblougska priset (1989)
- Schückska priset (1994)

av Mårbackastiftelsen
- Mårbackapriset (2000)

av Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets- Akademien tilldelades jag 2009 Rettigska priset med motiveringen ”för av inträngande analys och stor metodisk spännvidd karakteriserade studier av svensk litteratur och teaterkonst i samspel med andra konstarter från romantiken till den sena 1900-talsmodernismen”.

Ulla-Britta Lagerroth

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ulla-britta.lagerrothlitt.luse

Telefon 046–222 84 87

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20