lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor vid Lunds universitet 2011

Universitetslektor vid Malmö högskola 2000-2011, docent 2007
Fil doktor i litteraturvetenskap, Lund 2000
Civilekonomexamen med internationell inriktning, Lund 1986

Ledamot av Vetenskapsrådets expertgrupp för genus 2007-2012

Kritiker och kulturskribent i Sydsvenskan. Har även medverkat i en rad andra mediala sammanhang: TV, radio etc

Senaste böcker (samtliga tills med Anders Ohlsson):
Författaren som kändis (2011)
Fenomenet Björn Ranelid (2009)
Litteraturens offentligheter (2009)(red)

Forskning

Om forskningen

Min forskning de senaste åren har varit inriktad på litteraturens roll i offentligheten, dvs hur olika aktörer i samhället använder och brukar – och inte minst debatterar – litteraturen med olika utgångspunkter och för olika syften. Framför allt har jag intresserat mig för den moderna medialiserade författarrollen.

I denna forskning har jag samarbetat med Anders Ohlsson på SOL. Tillsammans har vi publicerat ett flertal studier, bland annat "Fenomenet Björn Ranelid" (2009), ”Litteraturens offentligheter” (2009) (red TF/AO) samt nu senast "Författaren som kändis" (2011).

Ett utdrag ur den senaste boken, "Författaren som kändis", kan du läsa här: http://www.provlas.se/bladdra/9789186691059/

Se även SVT:s Babel den 13 okt 2011, där du finner inslaget om boken mellan den 32:e och 39:e minuten: http://svtplay.se/v/2566316/babel/del_7_av_13

Publikationer

Böcker (7 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (12 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Litteraturvetenskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Torbjörn Forslid

Professor, FFU-ansvarig
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post torbjorn.forslidlitt.luse

Telefon 046–222 84 73

Rum SOL:H220b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20