lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Sven Strömqvist

Professor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sven.stromqvistling.luse

Telefon 070–345 45 32

Mobil 070–345 45 32

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20