Person

Sven Strömqvist

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sven.stromqvistling.luse

Telefon 070–345 45 32

Mobil 070–345 45 32

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Undervisning

Sven Strömqvist

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sven.stromqvistling.luse

Telefon 070–345 45 32

Mobil 070–345 45 32

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20