Person

Sofie Nilsson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sofie.nilssontyska.luse

Rum SOL:L300a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har disputerat i tyska med avhandlingen Das perfektische Präteritum im Deutschen (2016) och har också avlagt en ettårig masterexamen i översättning vid Lunds universitet. Förutom tempus innefattar mina forskningsintressen naturligt nog också översättning, och då särskilt olika typer av skillnader mellan översatta texter och originaltexter.

Jag är för närvarande vikarierande lektor inom ämnet tyska, där jag i huvudsak undervisar i kurser på nybörjarnivå och grundnivå, men jag är också regelbundet verksam på översättarutbildningen och undervisar emellanåt även utbytesstudenter och gästforskare i svenska.

Utöver detta arbetar jag som översättare från tyska, danska, engelska och ibland norska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sofie Nilsson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sofie.nilssontyska.luse

Rum SOL:L300a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10