Person

Sofie Nilsson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sofie.nilssontyska.luse

Rum L300a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har disputerat i tyska med avhandlingen Das perfektische Präteritum im Deutschen (2016) och har också avlagt en ettårig masterexamen i översättning vid Lunds universitet. För närvarande undervisar jag tyskstudenter på kurser på nybörjar- och grundnivå samt utbytesstudenter och gästforskare i svenska. Jag arbetar även som översättare från tyska, danska, engelska och ibland norska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sofie Nilsson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sofie.nilssontyska.luse

Rum L300a

Besöksadress