Person

Sofie Nilsson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sofie.nilssontyska.luse

Rum L300a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har disputerat i tyska med avhandlingen Das perfektische Präteritum im Deutschen (2016) och har också avlagt en ettårig masterexamen i översättning vid Lunds universitet. För närvarande undervisar jag tyskstudenter på kurser på nybörjar- och grundnivå samt utbytesstudenter och gästforskare i svenska. Jag arbetar även som översättare från tyska, danska, engelska och ibland norska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I mitt avhandlingsprojekt ägnar jag mig åt det kaos som råder i det tyska tempussystemet. I centrum står de två tempusen Präteritum och Perfekt, som båda inkräktar på varandras användningsdomäner. Mitt fokus ligger dock främst på tyskans preteritum. För trots att perfektformerna, till följd av Präteritumschwund, under lång tid har brett ut sig på bekostnad av Präteritum, förekommer de kvarvarande preteritumformerna oväntat nog även i kontexter där deras betydelse tolkas motsvarande en perfektbetydelse. Ett exempel på perfektkontexter där preteritum kan förekomma är erfarenhetsperfekt: ”Har du någon gång varit i Egypten?” skulle kunna översättas med ”Warst du denn schon mal in Ägypten?”

Undervisning

Sofie Nilsson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sofie.nilssontyska.luse

Rum L300a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20