Person

Simone Löhndorf

Doktorand

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post simone.lohndorfling.luse

Telefon 046–222 84 51

Rum SOL:H423

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i allmän språkvetenskap, där mitt huvudintresse är semantik och semantiska relationer. Språkutveckling är ett annat stort intresseområde. Jag tycker att det är speciellt spännande att undersöka samspelet mellan språk och kognition, hur talare uttrycker och förstår abstrakta och metaforiska betydelser och hur dessa färdigheter utvecklas under barn och ungdomstiden, upp i vuxen ålder

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt avhandlingsarbete handlar om den semantiska utvecklingen hos äldre barn och ungdomar(9 – 17 år). Jag undersöker hur barn och ungdomars språkbruk utvecklas från att de använder begrepp som syftar på konkreta saker och händelser till abstrakta och metaforiska begrepp. Mer specifikt, ska användningen av adjektiv/substantiv-kombinationer studeras och vilken roll adjektivet spelar för tolkningen av substantivet. Att studera användningen av betydelser som har olika abstraktionsgrad och hur detta förändras i olika åldrar, borde ge inblick i den kognitiva och lingvistiska utvecklingen hos barn och ungdomar, vilket är det vidare syftet med avhandlingen.

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (4 st)

Undervisning

Simone Löhndorf

Doktorand

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post simone.lohndorfling.luse

Telefon 046–222 84 51

Rum SOL:H423

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20