lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Simon Devylder

Forskare
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post simon.devyldersemiotik.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20