lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i engelsk litteraturvetenskap. Min undervisning inom engelskan i Lund har främst varit inom litteratur men jag har även undervisat grammatik och fonetik på Lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad. Jag har ett stort pedagogiskt intresse och har en del av min tjänst på AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) som pedagogisk utvecklare i HT-områdets högskolepedagogiska introduktionskurser.

Forskning

Pågående projekt

Om forskningen

Min avhandling, Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot, är en berättarteknisk studie av författarkommentarer i sex av George Eliots romaner. Avhandlingen visar hur Eliots författarkommenterar styr det dynamiska förhållandet mellan berättare och läsare och hur detta förhållande utvecklas i takt med Eliots författargärning.

Som pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling har jag också ägnat mig åt undervisning i internationella miljöer och undersöker hur man kan arbeta pedagogiskt för att möta de utmaningar som det mångspråkiga- och kulturella klassrummet ställer.

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Sara Håkansson

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sara.hakanssonenglund.luse

Telefon 046–222 49 33

Rum SOL:H318b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska)
Box 117, 221 00 Lund (Högskolepedagogisk utveckling, AHU)

Internpost hämtställe 20