Person

Per Rydén

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post per.rydenlitt.luse

Telefon 046–222 47 24

Rum SOL:H402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Per Rydén: en kort presentation
Jag pensionerades som 67-åring 2004, men har med glädje tagit vara på möjlig¬heten att fortsätta med min forskning och med att fullfölja universitetets tredje uppgift. Jag är tacksam att få ha en arbetsplats på institutionen. Jag brukar anlända till rum Hu 255 före klockan 7 varje morgon. Jag tar del i verksamheten och inte bara som deltagare i seminarier och liknande. Jag är delaktig i handledningen av två doktorander (Johan Edlund, Sophie Elsässer) och hjälper Jesper Sjölander med råd vid hans uppordningen av den stora samlingen av litteraturrecensioner.
Min produktion under senare år framgår av separat förteckning.
Tillsammans med Jenny Westerström och två forskare i Uppsala, Johan Svedjedal och Anna Gunder, bedriver jag ett forskningsprojekt med inriktning på
Nobelprisets roll för den litterära kulturen, ”Det särskilda uppdraget”. Vi presenterade vårt arbete vid en Akademikväll på Svenska Akademien den 17 februari 2010

Projektet prese

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Carl Fehrmans bibliografi 1938–2005, Lund 2006, 124 s.

Verner & Oscar. En kärlekshistoria. Heidenstam och Levertin 1888-1906, Sthlm 2006, 670 s.

[Tills, med K. E. Gustafsson], red., PS till den svenska pressens historia, Gbg 2006, 200 s.

”Stilformen Delblanc”, i Möten. Festskrift till Anders Palm, Lund 2007, s. 343–352

[Kommentar och ordförklaringar i:] Oscar Levertin, Kritisk prosa. 1–2, Sthlm 2007, s. 209–277, s. 201–261

”Pressens framtid”, i Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson 2007, Lund 2007, s. 89–98

”Om vädrets poetik”. i Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung, Lund 2008, s. 8179–188

”De nya läsarnas nya tidningar”, i J. Christensson, red., Det moderna genombrottet. Signums svenska kulturhistoria. Sthlm 2008, s. 393–423

”Kritik – trots allt!, i Å. Arping & M. Jansson, red., Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, Sthlm & Stehag 2008, s. 13–35

”Att fånga själva rörelsen. Gustaf Hellström som pionjär i sportjournalistiken”, i L. Leopold & E. Ström, red., Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid, Sthlm 2009, s. 119–139

[Tills. med K. E. Gustafsson:] Presshistoriens pionjärer, Gbg 2009, 135 s.

[Tills. med B. Sjöberg:], red., Ferlin och alla de andra. Festskrift till Jenny Westerström 2010, Lund 2010, 280 s.

”Per Hallströms tre lärdomar”, i Festskrift till Dag Nordmark, 2010, s. 86–101

Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David a

Böcker (5 st)

Redaktörskap (6 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Per Rydén

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post per.rydenlitt.luse

Telefon 046–222 47 24

Rum SOL:H402

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20