lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har tidigare främst forskat om svensk och fransk poesi, i synnerhet efterkrigstidens poesi i Sverige. I januari 2016 kom min senaste bok i ämnet: Livsvittnet Majken Johansson.

På senare tid är det emellertid mest skönlitterär prosa som upptar min tid. Jag är mitt uppe i ett forskningsprojekt om hur den svenska arbetarlitteraturen har översatts till engelska och getts ut i Storbritannien och USA. Denna forskning är en del av det nationsövergripande forskningsprogrammet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik", som jag också sitter i styrgruppen för. Tillsammans med kolleger från Statsvetenskapliga institutionen och LTH bedriver jag också forskning om den samtida litteraturens gestaltning av klimatförändringar.

Jag undervisar främst på grundkursen i litteraturvetenskap och på masterprogrammet Litteratur - Kultur - Medier, där jag ger kursen "Literature and Intercultural Understanding".

Forskning

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (21 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (22 st)
Recensioner (6 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Paul Tenngart

Universitetslektor
Litteraturvetenskap
Barnlitteratur
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post paul.tenngartlitt.luse

Telefon 046–222 84 70

Rum SOL:H227

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20