lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har undervisat vid universitetet sedan 1993. Sedan 2004 är jag tillsvidareanställd och 2010 blev jag oavlönad docent. Mina forskningsintressen rör film- och TV-industriernas historia, kritiska perspektiv på medieindustriforskning, filmpolitik samt de olika typer av regleringar som omger inte minst den europeiska, skandinaviska och svenska audiovisuella produktionen. För tillfället är jag sysselsatt med undervisning och handledning på samtliga nivåer inom ämnet.

Forskning

Om forskningen

Min forskningsintressen rör de rörliga bildindustriernas historiografi, kritiska perspektiv på medieindustriforskning, modern film- och TV-produktion, filmpolitik och de olika typer av regleringar som omger inte minst den europeiska, skandinaviska och svenska audiovisuella produktionens existens. Jag har också ägnat mig åt filmkritik, TV-serier och något litet åt porr i förhållande till reguljär film.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (26 st)
Konferensbidrag (40 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (9 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)
Tidningsartiklar (8 st)
Övrigt (4 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Medlem av den rådgivande kommittén för Routledges bokserie Remapping World Cinema: Regional Transformations and Global Transformations 2014-

Medlem i Svenska Filminstitutets råd för spridning och visning 2016-

2009-2012, medlem i NECS konferenskommitté

En av sex koordinatorer för MINE - Media Industries Network Europe 2013-

Medgrundare Coproduction Research Network (CoRN) 2016-

Medlem European Network for Film and Media Studies (NECS) & Society for Film and Media Studies (SCMS).

Återkommande och frekventa uppdrag som sakkunnig och granskare åt Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Bryssel samt åt en rad internationella akademiska förlag som exempelvis Palgrave & Macmillan, Routledge, Berghahn, Edinburgh University Press med flera.

Founding member of Media Industries Special Interest Group, SCMS (2012-).

Mottagare av Fulbrightstipendium 2013, The Hildeman Award.

Inbjuden som föredragshållare på en rad internationella universitet samt som keynote speaker på internationella konferenser.

Handlett Atene Mendelyte (2017) och Lars Diurlin (2018) till disputation och doktorsexamen.

År 2013 var jag filmvetenskaplig ämnesexpert och bedömare i Universitetskanslersämbetets nationella kvalitetsutvärdering av utbildning i film, konst, mode, musik, och teatervetenskap.

Olof Hedling

Docent
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post olof.hedlinglitt.luse

Telefon 046–222 43 57

Rum SOL:H128a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20