Person

Niclas Burenhult

Docent

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Forskare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post niclas.burenhultling.luse

Telefon 046–222 88 17

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Niclas Burenhult erhöll filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet år 2002. Han är docent i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, och tidigare forskare i Language and Cognition-gruppen vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen. Hans forskning rör förhållandet mellan språk, kultur och kognition, semantisk typologi, språkdokumentation och -beskrivning, samt språklig förhistoria. Han har ett särskilt intresse för språklig kategorisering av landskap och beviljades år 2010 ett European Research Council Starting Grant för projektet 'Language, cognition and landscape (LACOLA)'. Han är en ledande expert på aslispråken, en grupp austroasiatiska språk som talas på Malackahalvön, och han är en av koordinatorerna av den digitala resursen 'Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage' (RWAAI). Hans forskning stöds f.n. av anslag från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och HT-fakulteterna vid Lunds universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (28 st)

Bokkapitel (16 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (5 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Husprefekt, Villa Blix

Ledamot i styrgruppen för masterprogrammet i språk och språkvetenskap

Medlem i ERC-Forum HT

Medlem i HT-fakulteternas etikråd

Niclas Burenhult

Docent

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Forskare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post niclas.burenhultling.luse

Telefon 046–222 88 17

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10