lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Niclas Burenhult erhöll filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet år 2002. Han är docent i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, och också knuten som forskare till Language and Cognition-gruppen vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen. Hans forskning rör förhållandet mellan språk, kultur och kognition, semantisk typologi, språkdokumentation och -beskrivning, samt språklig förhistoria, med särskild inriktning på Sydöstasien. Han har ett särskilt intresse för språklig kategorisering av landskap och beviljades år 2010 ett European Research Council Starting Grant för projektet 'Language, cognition and landscape (LACOLA)'. Han är en ledande expert på aslispråken, en grupp austroasiatiska språk som talas på Malackahalvön, och han är en av koordinatorerna av den digitala resursen 'Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage' (RWAAI).

Forskning

Om forskningen

Niclas Burenhult erhöll filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet år 2002. Han är docent i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, och tidigare forskare vid Language and Cognition-gruppen vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen. Hans forskning rör förhållandet mellan språk, kultur och kognition, semantisk typologi, språkdokumentation och -beskrivning, samt språklig förhistoria, med särskild inriktning på Sydöstasien. Han har ett särskilt intresse för språklig kategorisering av landskap och beviljades år 2010 ett European Research Council Starting Grant för projektet 'Language, cognition and landscape (LACOLA)'. Han är en ledande expert på aslispråken, en grupp austroasiatiska språk som talas på Malackahalvön, och han är en av koordinatorerna av den digitala resursen 'Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage' (RWAAI). Hans forskning finansieras för närvarande av Riksbankens Jubileumsfond.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (22 st)
Bokkapitel (13 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (5 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Husprefekt, Villa Blix

Niclas Burenhult

Docent
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Forskare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post niclas.burenhultling.luse

Telefon 046–222 88 17

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar