Person

Mikael Berger

Universitetslektor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.bergernordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i nordiska språk. Mina intresseområden är framförallt syntax, språkförändring och språkhistoria, vilket kommer till uttryck i mitt avhandlingsprojekt.

Utöver detta är jag intresserad av språkvård i offentliga texter. Jag är verksam i föreningen Språkrådgivning och textvård, vilket är en ideell yrkesförening som arbetar med just språkvårdsfrågor i svenska myndighetstexter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mikael Berger

Universitetslektor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.bergernordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10