lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i nordiska språk. Mina intresseområden är framförallt syntax, språkförändring och språkhistoria, vilket kommer till uttryck i mitt avhandlingsprojekt.

Utöver detta är jag intresserad av språkvård i offentliga texter. Jag är verksam i föreningen Språkrådgivning och textvård, vilket är en ideell yrkesförening som arbetar med just språkvårdsfrågor i svenska myndighetstexter.

Forskning

Om forskningen

Avhandling - objektsplacering i svenskans historia

Handledare: Lars-Olof Delsing

Biträdande handledare: Gunlög Josefsson

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Mikael Berger

Doktorand
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.bergernordlund.luse

Rum L311

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20