Person

merle.horneling.luse | 2023-02-07
Merle Horne

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post merle.horneling.luse

Mobil 072–202 03 86

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Merle Hornes forskning fokuserar på undersökningen av växelverkan mellan prosodi, syntax och lexikon i talspråksbearbetning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

EXAMINA
. 1972: B.A. (franska) Dalhousie University, Kanada
. 1976: M.A. (lingvistik) University of Ottawa, Kanada
. 1987: F.D. (lingvistik), Lunds Universitet

(INTER)NATIONELLA UPPDRAG
. 2018-2022: Medlem i RÅG A (Rådgivande grupp A: Register och databaser samt infrastruktur för analyser och material för humaniora, medicin och samhällsvetenskap), Vetenskapsrådet

. 2005-2008: Medlem i Kommittén för Forskningens Infrastrukturer, Vetenskapsrådet
. 2008: Medlem i Finlands Vetenskapliga Samfundens Delegation (Federation of Finnish Learned Societies) expertpanel som evaluerade forskningsinfrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap

AKADEMISK LEDARSKAP
• Tidigare prefekt (Inst. för lingvistik), Lunds Universitet
• Tidigare ämneskoordinator (Lingvistik), Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet

FORSKNINGSANSLAG ADMINISTRATION
• 1992-1996: Ansvarig forskare för HSFR/NUTEK-språkteknologiprojektet ‘Intonation i restriktiva texter: modellering och syntes’, Lunds Universitet
• 1997-1999: Ansvarig forskare för HSFR/NUTEK-språkteknologiprojektet ‘Prosodi, grammatik och diskurs’ (delprojekt inom den nationella ‘Svenska Dialogsystem’), Lunds Universitet
• 2001-2004: Ansvarig forskare för VINNOVA-språkteknologiprojektet ‘Funktionsordsroll i bearbetningen av information i spontant tal: integrering prosodiska och segmentella ledtrådar’
• 2005-2009: Ansvarig forskare för VR-projektet ‘Grammatik, prosodi, diskurs och hjärnan. ERP-studier i språkbearbetning’
• 2010-2012: Ansvarig forskare för VR-projektet ‘Abstrakt, emotionella och konkreta ord i det mentala lexikonet’
• 2011- 2014: Ansvarig forskare för HT-projektet 'Humaniora och Medicin (HuMe)'
• 2012-2016: Ansvarig forskare för VR-projektet ‘Bilder av toner: fMRI-studier om prosodisk bearbetning i den mänskliga hjärnan’

FORSKARUTBILDNING

• Bihandledare för Sabine Gosselke Berthelsens avhandling Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners (2021)

• Bihandledare för Mikael Novens avhandling Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude (2021)

• Bihandledare för Andrea Schremms avhandling Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing: Studies of native speakers and second language learners of Swedish (2018)
• Bihandledare för Pelle Söderströms avhandling Prosody and prediction in neural speech processing (2017)
• Huvudhandledare för Frida Mårtenssons avhandling Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns (2016)
• Huvudhandledare för Mikael Rolls avhandling The Neurophysiology of Grammatical Constraints (2009)
• Bihandledare för Gilbert Ambrazaitis avhandling Nuclear Intonation in Swedish – Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German (2009)
• Bihandledare för Petra Hanssons avhandling Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish (2003)

MEDLEMSKAP I LÄRDA SÄLLSKAP
.Medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi
.Medlem i Vetenskapssocieteten i Lund

Merle Horne

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post merle.horneling.luse

Mobil 072–202 03 86

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10