Person

merle.horneling.luse | 2023-02-07
Merle Horne

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post merle.horneling.luse

Mobil 072–202 03 86

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Merle Hornes forskning fokuserar på undersökningen av växelverkan mellan prosodi, syntax och lexikon i talspråksbearbetning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (48 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (67 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (8 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Övriga uppdrag och meriter

EXAMINA
. 1972: B.A. (franska) Dalhousie University, Kanada
. 1976: M.A. (lingvistik) University of Ottawa, Kanada
. 1987: F.D. (lingvistik), Lunds Universitet

(INTER)NATIONELLA UPPDRAG
. 2018-2022: Medlem i RÅG A (Rådgivande grupp A: Register och databaser samt infrastruktur för analyser och material för humaniora, medicin och samhällsvetenskap), Vetenskapsrådet

. 2005-2008: Medlem i Kommittén för Forskningens Infrastrukturer, Vetenskapsrådet
. 2008: Medlem i Finlands Vetenskapliga Samfundens Delegation (Federation of Finnish Learned Societies) expertpanel som evaluerade forskningsinfrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap

AKADEMISK LEDARSKAP
• Tidigare prefekt (Inst. för lingvistik), Lunds Universitet
• Tidigare ämneskoordinator (Lingvistik), Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet

FORSKNINGSANSLAG ADMINISTRATION
• 1992-1996: Ansvarig forskare för HSFR/NUTEK-språkteknologiprojektet ‘Intonation i restriktiva texter: modellering och syntes’, Lunds Universitet
• 1997-1999: Ansvarig forskare för HSFR/NUTEK-språkteknologiprojektet ‘Prosodi, grammatik och diskurs’ (delprojekt inom den nationella ‘Svenska Dialogsystem’), Lunds Universitet
• 2001-2004: Ansvarig forskare för VINNOVA-språkteknologiprojektet ‘Funktionsordsroll i bearbetningen av information i spontant tal: integrering prosodiska och segmentella ledtrådar’
• 2005-2009: Ansvarig forskare för VR-projektet ‘Grammatik, prosodi, diskurs och hjärnan. ERP-studier i språkbearbetning’
• 2010-2012: Ansvarig forskare för VR-projektet ‘Abstrakt, emotionella och konkreta ord i det mentala lexikonet’
• 2011- 2014: Ansvarig forskare för HT-projektet 'Humaniora och Medicin (HuMe)'
• 2012-2016: Ansvarig forskare för VR-projektet ‘Bilder av toner: fMRI-studier om prosodisk bearbetning i den mänskliga hjärnan’

FORSKARUTBILDNING

• Bihandledare för Sabine Gosselke Berthelsens avhandling Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners (2021)

• Bihandledare för Mikael Novens avhandling Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude (2021)

• Bihandledare för Andrea Schremms avhandling Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing: Studies of native speakers and second language learners of Swedish (2018)
• Bihandledare för Pelle Söderströms avhandling Prosody and prediction in neural speech processing (2017)
• Huvudhandledare för Frida Mårtenssons avhandling Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns (2016)
• Huvudhandledare för Mikael Rolls avhandling The Neurophysiology of Grammatical Constraints (2009)
• Bihandledare för Gilbert Ambrazaitis avhandling Nuclear Intonation in Swedish – Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German (2009)
• Bihandledare för Petra Hanssons avhandling Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish (2003)

MEDLEMSKAP I LÄRDA SÄLLSKAP
.Medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi
.Medlem i Vetenskapssocieteten i Lund

Merle Horne

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post merle.horneling.luse

Mobil 072–202 03 86

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10