Person

Mats Johansson

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mats.johanssonenglund.luse

Telefon 046–222 75 45

Rum SOL:H307c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Fil. Dr, universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina publikationer ligger i huvudsak i tvärsnittet syntax-informationsstruktur-diskursanalys. I min avhandling från 2002 analyserade jag satsklyvning ur ett svensk-engelskt kontrastivt perspektiv med avsikt att förklara förekomst och distribution av olika typer av satsklyvningar i de båda språken. Både i avhandlingen och i andra arbeten har jag även angripit metodologiska frågor vid användandet av tvärspråkliga textkorpora. Jag medverkade även i det HSFR-finansierade projektet ”Text-based contrastive studies in English”, som inom ramen för ett nordiskt samarbete bl.a. byggde upp en omfattande kontrastiv korpus.
Jag är även intresserad av generativ syntax, och har arbetat med existentialsatser i engelskan, och senast med olika typer av icke-initiala subjekt, främst i svenska, engelska och isländska.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Konferensbidrag (9 st)

Working papers (1 st)

Undervisning

Mats Johansson

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mats.johanssonenglund.luse

Telefon 046–222 75 45

Rum SOL:H307c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20