lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar

- halvtid som receptionist på Språk- och litteraturcentrum
Receptionen
Tel: + 46 (0)46 222 32 10

- halvtid som administrativ assistent på
Humanistlaboratoriet
Rum nr: SOL:L414B
Tel: + 46 (0)46 222 44 36

Martina Holmgren

Receptionist
Språk- och litteraturcentrum

Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Administratör, arkivhanterare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post martina.holmgrenht.luse

Telefon
046–222 32 10 (receptionist)
046–222 44 36 (administratör)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum SOL:L414b