lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Artiklar (2 st)
Konferensbidrag (6 st)
Översättningar (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Martin Ringmar

Lärare, doktorand
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post martin.ringmarnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20