Person

Marit Julien

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marit.juliennordlund.luse

Telefon 046–222 87 07

Rum SOL:L314a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i nordiska språk och docent i allmän lingvistik. Jag undervisar främst på olika kurser på inriktningarna Svenska och Svenska som andraspråk, från nybörjarnivå till masterkurser, och jag handleder också på olika nivåer.

I botten är jag allmänlingvist, med fokus på syntax, morfologi och sambandet mellan dessa grammatikens båda delar. Ett annat intresseområde är språklig variation, antingen den betraktas ur en typologisk, en geografisk eller en sociolingvistisk synvinkel. Jag är särskilt fascinerad av variationen inom skandinaviskan, som naturligt nog är det område som jag känner bäst. Jag arbetar också en del med nordsamiska.

Jag är även en av tre redaktörer av Nordic Journal of Linguistics.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Medredaktör för Lundastudier i nordisk språkvetenskap
Medredaktör för Nordic Journal of Linguistics

Marit Julien

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marit.juliennordlund.luse

Telefon 046–222 87 07

Rum SOL:L314a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10