lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Schemaläggare för Sektion 5 och Engelska

SI-metodhandledare för ämnena inom Sektion 5: Ryska, Jiddisch, Arabiska, Hebreiska, Kinesiska, Japanska, Europastudier och Mellanösternstudier.

Marina Andersson

Universitetsadjunkt
Ryska
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marina.anderssonslav.luse

Telefon 046–222 88 22

Rum SOL:A316

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20