lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor i Psykolingvistik och Föreståndare för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Jag undersöker vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga bearbetar språk i realtid särskilt sermantik och diskurs, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag har jobbat vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing (med P. Indefrey) 2003-2009, och även grundade Nijmegen Gesture Centre (med A. Özyürek) 2003, det första centret av sitt slag. Jag var områdesredaktör för Cognitive Second Language Acquisition i Encyclopedia of Applied Linguistics 2012 (m. J. Williams), redaktör för tidskriften Language Learning 2009-2014, Gesture (2000-2018), och är nu redaktör för Language, Interaction and Acquisition. Jag var vicepresident för The European Second Language Association 2000-2007, och mottog associationens Distinguished Scholar Award 2019.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag var verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, 2000-2009 där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey (2003-2009). Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek. 2012 mottog jag ett av 16 Wallenberg Scholar anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (14 st)
Artiklar (52 st)
Bokkapitel (29 st)
Konferensbidrag (13 st)
Working papers (7 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (7 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

Conference Chair EuroSLA 29, 2019

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

Redaktör internationella tidskrifter: Language, Interaction and Acquisition; Associate editor Language Learning, 2009-2014; Info editor Gesture, 2000-2017

Priser/utmärkelser: European Second Language Association Distinguished Scholar Award 2019; Swensonska priset 2019; Rausingpriset 2014; Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Styrelseuppdrag: Strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå); Pufendorfinstitutet; LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Lärda sällskap: Ledamot av Academia Europaea; Kungliga Vetenskapsakademien; Ledamot Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund; Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (preses 2019); Vetenskapssocieteten i Lund

Marianne Gullberg

Professor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar