Person

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Prof. i psykolingvistik, föreståndare Humanistlaboratoriet och Huminfra. Jag studerar andraspråksinlärning, flerspråkighet och språkbearbetning med fokus på semantik, diskurs, och produktion/perception av gester. Jag är en Wallenberg Scholar (Embodied bilingualism) och leder Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE) m. J. Granfeldt. Jag är President för the International Society for Gesture Studies.

2003-2009 ledde jag The Dynamics of Multilingual Processing (m. P. Indefrey) vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, och grundade Nijmegen Gesture Centre (m. A. Özyürek) 2003, det första av sitt slag. Jag var områdesredaktör i Encyclopedia of Applied Linguistics 2012 (m. J. Williams), och redaktör för tidskriften Language Learning 2009-2014. Jag är nu redaktör för Language, Interaction and Acquisition, Frontiers in Psychology, och Info ed. för Gesture. Jag var vicepres. för the European Second Language Association 2000-2007, och dess Distinguished Scholar 2019.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Föreståndare Huminfra, nationell infrastruktur för Humaniora

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

President International Society for Gesture Studies

Ledare forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE)

Non-resident Long-term Fellow at the Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS)

Conference Chair EuroSLA 29, 2019; ISGS 5, 2012

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

Redaktör internationella tidskrifter: Language, Interaction and Acquisition; Associate editor Frontiers in Psychology Language Sciences; Associate editor Language Learning, 2009-2014; Info editor Gesture, 2000-2017

Priser/utmärkelser: European Second Language Association Distinguished Scholar Award 2019; Swensonska priset 2019; Rausingpriset 2014; Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Styrelseuppdrag vid Lunds universitet: Strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå); LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing; Lund University Population Research Platform

Lärda sällskap: Ledamot av Academia Europaea; Kungliga Vetenskapsakademien; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund; Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (preses 2019); Vetenskapssocieteten i Lund

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10