Person

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Professor i Psykolingvistik och Föreståndare för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Jag undersöker vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga bearbetar språk i realtid särskilt sermantik och diskurs, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag har jobbat vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing (med P. Indefrey) 2003-2009, och även grundade Nijmegen Gesture Centre (med A. Özyürek) 2003, det första centret av sitt slag. Jag var områdesredaktör för Cognitive Second Language Acquisition i Encyclopedia of Applied Linguistics 2012 (m. J. Williams), redaktör för tidskriften Language Learning 2009-2014, Gesture (2000-2018), och är nu redaktör för Language, Interaction and Acquisition. Jag var vicepresident för The European Second Language Association 2000-2007, och mottog associationens Distinguished Scholar Award 2019.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag var verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, 2000-2009 där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey (2003-2009). Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek. 2012 mottog jag ett av 16 Wallenberg Scholar anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (14 st)

Artiklar (53 st)

Bokkapitel (31 st)

Konferensbidrag (13 st)

Working papers (7 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (8 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

Non-resident Long-term Fellow at the Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS)

Conference Chair EuroSLA 29, 2019

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

Redaktör internationella tidskrifter: Language, Interaction and Acquisition; Associate editor Language Learning, 2009-2014; Info editor Gesture, 2000-2017

Priser/utmärkelser: European Second Language Association Distinguished Scholar Award 2019; Swensonska priset 2019; Rausingpriset 2014; Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Styrelseuppdrag: Strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå); LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Lärda sällskap: Ledamot av Academia Europaea; Kungliga Vetenskapsakademien; Ledamot Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund; Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (preses 2019); Vetenskapssocieteten i Lund

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20