lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor Psykolingvistik och Vetenskaplig Chef för Humanistlaboratoriet

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag var verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, 2000-2009 där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey (2003-2009). Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek. 2012 mottog jag ett av 16 Wallenberg Scholar anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (13 st)
Artiklar (51 st)
Bokkapitel (29 st)
Konferensbidrag (13 st)
Working papers (7 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

Conference Chair EuroSLA 29, 2019

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

Redaktör internationella tidskrifter: Language, Interaction and Acquisition; Associate editor Language Learning, 2009-2014; Info editor Gesture, 2000-2017

Priser: Swensonska priset 2019; Rausingpriset 2014; Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Styrelseuppdrag: Strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå); Pufendorfinstitutet; LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Lärda sällskap: Ledamot av Academia Europaea; Kungliga Vetenskapsakademien; Ledamot Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund; Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (preses 2019); Vetenskapssocieteten i Lund

Marianne Gullberg

Professor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar