lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som ekonom och ansvarar för ämnena franska, spanska, italienska, rumänska, grekiska och latin.

Jag nås måndag, tisdag och torsdag kl 08:30 till 16:00.

Administrativt

Uppdrag

  • Ekonom för Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska och Spanska

Malin Stråby

Ekonom
Sektion 3
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.strabysol.luse

Rum
SOL H304B (Sektion 3)
SOL:H302 (Administration)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 75 55

Besökstider

måndag, tisdag och torsdag kl 8:30-16:30