lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Malgorzata Andréasson

Forskningsadministratör
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malgorzata.andreassonsol.luse

Telefon 046–222 32 09

Rum SOL:H304B

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20