Person

Lucian Vasile Bagiu

Universitetslektor

  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lucian_vasile.bagiurom.luse

Rum SOL:L507c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (9 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (3 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Lucian Vasile Bagiu

Universitetslektor

  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lucian_vasile.bagiurom.luse

Rum SOL:L507c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10