lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Louise Nilsson

Personaladministratör
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post louise.nilssonsol.luse

Telefon 046–222 41 89

Rum SOL:H305B

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20