lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i engelsk litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är studiet av retoriska grepp och strategier för övertalning och legitimation. I min avhandling undersöker jag just detta i Charles Dickens romaner. Några av mina andra forskningsintressen är 1800-talets litteratur och kompositionsstudier. Dessa intressen har speglats i min hittillsvarande undervisning i litteraturvetenskap och akademiskt skrivande.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lisa-Marie Teubler

Doktorand
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lisa-marie.teublerenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20