lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Linnea Lundahl

Utbildningsadministratör
Danska
Isländska
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post linnea.lundahlsol.luse

Telefon 046–222 87 11

Rum SOL:L213b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20