Person

Linda Smidfelt

Forskare

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post linda.smidfeltrom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är antagen till Forskarskolan i moderna språk med didaktisk inriktning (FRAM) med början höstterminen 2012. Mitt språk är italienska.

Jag är gymnasielärare i italienska och engelska sedan 1998 och jag arbetar 20% på Katedralskolan här i Lund där jag undervisar i italienska och resterande 80% ägnar jag åt forskning.

Min forskning har didaktisk inriktning och mitt forskningsintresse är läsförståelse i italienska och hur de som studerar italienska som främmande språk (L4) kan använda sina tidigare kunskaper som resurs, tex engelska eller spanska, för att förstå en okänd text på italienska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Linda Smidfelt

Forskare

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post linda.smidfeltrom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20