lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är antagen till Forskarskolan i moderna språk med didaktisk inriktning (FRAM) med början höstterminen 2012. Mitt språk är italienska.

Jag är gymnasielärare i italienska och engelska sedan 1998 och jag arbetar 20% på Katedralskolan här i Lund där jag undervisar i italienska och resterande 80% ägnar jag åt forskning.

Min forskning har didaktisk inriktning och mitt forskningsintresse är läsförståelse i italienska och hur de som studerar italienska som främmande språk (L4) kan använda sina tidigare kunskaper som resurs, tex engelska eller spanska, för att förstå en okänd text på italienska.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Jag är doktorand i italiensk språkinlärning. Min forskning handlar om förståelse av italienska. Just nu arbetar jag med bakgrundsspråkens roll för ordförståelse i italienska texter.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Linda Smidfelt

Forskare
Italienska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post linda.smidfeltrom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20