lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som universitetslektor och forskare i engelsk språkvetenskap. Min forskning riktar sig mot engelska för speciella ändamål (English for specific purposes), multimodalitet, kontrastiv lingvistik (engelska - svenska/norska) och funktionell lingvistik (i synnerhet systemisk funktionell lingvistik) och är korpusbaserad. Jag undervisar kommunikationskurser för forskarstuderande vid Lunds tekniska högskola.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen omfattar engelska för särskilda ändamål, multimodalitet, konstrastiv lingvistik (engelska - svenska/norska) och systemisk-funktionell grammatik. Min forskning är korpusbaserad och jag använder mig av flera olika typer av korpusar. Just nu håller jag mest på med multimodalitet i vetenskapliga texter. Jag är även intresserad i, och har genomfört, forskning inom högskolepedagogik.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (3 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (13 st)
Recensioner (4 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Lene Nordrum

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lene.nordrumenglund.luse

Telefon 046–222 75 59

Rum SOL:H323

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar