Person

Lene Nordrum

Docent

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lene.nordrumenglund.luse

Telefon 046–222 75 59

Rum SOL:H323

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag arbetar som universitetslektor och forskare i engelsk språkvetenskap. Min forskning riktar sig mot engelska för speciella ändamål (English for specific purposes), multimodalitet, kontrastiv lingvistik (engelska - svenska/norska) och funktionell lingvistik (i synnerhet systemisk funktionell lingvistik) och är korpusbaserad. Jag undervisar kommunikationskurser för forskarstuderande vid Lunds tekniska högskola.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Lene Nordrum

Docent

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lene.nordrumenglund.luse

Telefon 046–222 75 59

Rum SOL:H323

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10