Person

Lars-Olof Delsing

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-olof.delsingnordlund.luse

Telefon 046–222 87 22

Rum SOL:L313b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är född i Umeå och uppvuxen i Malmö, filosofie doktor i nordiska språk 1993, docent 2000 och professor i nordiska språk 2004. Jag undervisar främst inom grammatik och språkhistoria.

Jag har forskat främst inom grammatik (särskilt morfosyntax) och språkhistoria, men även lett ett forskningsprojekt om språkförståelse bland ungdomar i Norden. Grammatiska fenomen som jag intresserat mig för är nominalfrasens uppbyggnad i de nordiska språken och ordföljdsförändringar i svensk språkhistoria såsom förlusten av OV-ordföljd, uppkomsten av prepositionsstrandning, kilkostruktionen. Jag har även gjort en filologisk studie av den fornsvenska konungastyrelsen.

På senare tid har jag studerat talspråklig variation, bland annat i en studie av exklamativa satser i de skandinaviska språken och dialekterna, och en studie av verbmorfologin i västerbottniska. Huvudfokus ligger dock på en större översikt över svensk syntax (tillsammans med Cecilia Falk, Stockholm).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledare (tillsammans med Gunlög Josefsson) för Grammatikseminariet vid Språk- och litteraturcentrum

Redaktör (tillsammans med Karl G Johansson) för Arkivför nordisk filologi.

Lars-Olof Delsing

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-olof.delsingnordlund.luse

Telefon 046–222 87 22

Rum SOL:L313b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10