Person

Lars Gustaf Andersson

Professor, FFU-ansvarig

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars_gustaf.anderssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 75

Rum SOL:H131b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Disputerade 1992. Förordnades 2002 som universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier och antogs samma år som oavlönad docent i ämnet. 2012 befordran till professor. Undervisar och handleder i filmvetenskap respektive litterär gestaltning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt, "De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001". Projektet slutrapporterades med monografin "Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmen" (2014). Vi har sedan, inom ett annat projekt, också det finansierat av Vetenskapsrådet, studerat immigrantfilmarnas villkor i Sverige under efterkrigstiden. Detta slutrapporterades i form av en engelskspråkig monografi 2019. För närvarande forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt.

Böcker (12 st)

Redaktörskap (11 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (50 st)

Förord (15 st)

Encyklopediartiklar (22 st)

Konferensbidrag (18 st)

Recensioner (15 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (24 st)

Tidningsartiklar (8 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Filmvetenskap

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Stf redaktör, Journal of Aesthetics and Culture.

Medlem i Författarförbundet.

Medlem i Svenska PEN.

Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av juryn för utdelandet av Kvällspostens Thalia-pris.

Styrelseledamot i Stiftelsen Filmform.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Har varit huvudhandledare för följande doktorsavhandlingar:
Ann-Kristin Wallengren: En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (1998)
Olof Hedling: Robin Wood - brittisk filmkritiker (2001)
Anders Marklund: Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985 - 2000 (2004)
Anna Arnman: Hellraiser. Om Clive Barkers film (2005)
Mariah Larsson: Skenet som bedrog. Mai Zetterling och det svenska sextiotalet (2006)
Birgitta Smiding: Den stora mekanismen i Holm/Møllers Vasasagan (2006)
Emilia Ljungberg: Global Lifestyles: Constructions of Places and Identities in Travel Journalism (2012)
Sophie Elsässer: Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (2012)

Har varit biträdande handledare för ytterligare en doktorsavhandling i filmvetenskap vid Lunds universitet:

Emil Stjernholm: Gösta Werner och filmen som konst och propaganda (2018).

___________________________________________________________________

Har handlett två licentiatavhandlingar i svenska med didaktisk inriktning (Malmö högskola):
Lisa Källström: Berättelser om en röd stuga. Föreställningar om en idyll ur ett svenskdidaktiskt perspektiv (2010)
Maria Söderling: Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning (2011)

Har varit biträdande handledare för en doktorsavhandling i filmvetenskap (GU):
Niklas Persson Webjörn: Bo Widerbergs tv-teater (2011)

Har varit biträdande handledare för en licentiatavhandling i praktisk teologi (LU):
Ditte Friedman: Unforgiven. Perpectives on a Western (2008)

Lars Gustaf Andersson

Professor, FFU-ansvarig

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars_gustaf.anderssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 75

Rum SOL:H131b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20