lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Disputerade 1992. Förordnades 2002 som universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier och antogs samma år som oavlönad docent i ämnet. 2012 befordran till professor. Undervisar och handleder i filmvetenskap respektive litterär gestaltning.

Forskning

Om forskningen

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt, "De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001". Projektet slutrapporterades med monografin "Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmen" (2014). Vi har sedan, inom ett annat projekt, också det finansierat av Vetenskapsrådet, studerat immigrantfilmarnas villkor i Sverige under efterkrigstiden. Detta slutrapporteras i form av en engelskspråkig monografi 2019. Vid sidan av detta forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt. Jag har särskilt intresserat mig för den tysk-svenske konstnären och filmaren Peter Weiss (1916-1982) och har publicerat några smärre studier om hans arbeten.

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (49 st)
Förord (14 st)
Encyklopediartiklar (16 st)
Konferensbidrag (17 st)
Recensioner (15 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (22 st)
Tidningsartiklar (8 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Filmvetenskap

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Stf redaktör, Journal of Aesthetics and Culture.

Medlem Författarförbundet.

Medlem Svenska PEN.

Ledamot Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot juryn för utdelandet av Kvällspostens Thalia-pris.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Har varit huvudhandledare för följande doktorsavhandlingar:
Ann-Kristin Wallengren: En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (1998)
Olof Hedling: Robin Wood - brittisk filmkritiker (2001)
Anders Marklund: Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985 - 2000 (2004)
Anna Arnman: Hellraiser. Om Clive Barkers film (2005)
Mariah Larsson: Skenet som bedrog. Mai Zetterling och det svenska sextiotalet (2006)
Birgitta Smiding: Den stora mekanismen i Holm/Møllers Vasasagan (2006)
Emilia Ljungberg: Global Lifestyles: Constructions of Places and Identities in Travel Journalism (2012)
Sophie Elsässer: Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (2012)

Har varit biträdande handledare för ytterligare en doktorsavhandling i filmvetenskap vid Lunds universitet:

Emil Stjernholm: Gösta Werner och filmen som konst och propaganda (2018).

___________________________________________________________________

Har handlett två licentiatavhandlingar i svenska med didaktisk inriktning (Malmö högskola):
Lisa Källström: Berättelser om en röd stuga. Föreställningar om en idyll ur ett svenskdidaktiskt perspektiv (2010)
Maria Söderling: Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning (2011)

Har varit biträdande handledare för en doktorsavhandling i filmvetenskap (GU):
Niklas Persson Webjörn: Bo Widerbergs tv-teater (2011)

Har varit biträdande handledare för en licentiatavhandling i praktisk teologi (LU):
Ditte Friedman: Unforgiven. Perpectives on a Western (2008)

Lars Gustaf Andersson

Professor, FFU-ansvarig
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars_gustaf.anderssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 75

Rum SOL:H131b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20