Person

Lars Gustaf Andersson

Professor, FFU-ansvarig

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars_gustaf.anderssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 75

Rum SOL:H131b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Disputerade 1992. Förordnades 2002 som universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier och antogs samma år som oavlönad docent i ämnet. 2012 befordran till professor. Undervisar och handleder i filmvetenskap respektive litterär gestaltning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • FFU-ansvarig för Filmvetenskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Medlem i Författarförbundet.

Medlem i Svenska PEN.

Medlem i Writers for Democratic Action.

Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Ledamot av styrelsen för Einar Hansens forskningsfond.

Ordförande för Stiftelsen Filmform.

_____________________________________________________________

Har varit huvudhandledare för följande doktorsavhandlingar:
Ann-Kristin Wallengren: En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (1998)
Olof Hedling: Robin Wood - brittisk filmkritiker (2001)
Anders Marklund: Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985 - 2000 (2004)
Anna Arnman: Hellraiser. Om Clive Barkers film (2005)
Mariah Larsson: Skenet som bedrog. Mai Zetterling och det svenska sextiotalet (2006)
Birgitta Smiding: Den stora mekanismen i Holm/Møllers Vasasagan (2006)
Emilia Ljungberg: Global Lifestyles: Constructions of Places and Identities in Travel Journalism (2012)
Sophie Elsässer: Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (2012)

Har varit biträdande handledare för ytterligare en doktorsavhandling i filmvetenskap vid Lunds universitet:

Emil Stjernholm: Gösta Werner och filmen som konst och propaganda (2018).

___________________________________________________________________

Har handlett två licentiatavhandlingar i svenska med didaktisk inriktning (Malmö högskola):
Lisa Källström: Berättelser om en röd stuga. Föreställningar om en idyll ur ett svenskdidaktiskt perspektiv (2010)
Maria Söderling: Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning (2011)

Har varit biträdande handledare för en doktorsavhandling i filmvetenskap (GU):
Niklas Persson Webjörn: Bo Widerbergs tv-teater (2011)

Har varit biträdande handledare för en licentiatavhandling i praktisk teologi (LU):
Ditte Friedman: Unforgiven. Perpectives on a Western (2008)

Lars Gustaf Andersson

Professor, FFU-ansvarig

  • Filmvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars_gustaf.anderssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 75

Rum SOL:H131b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10