lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min doktorsavhandling ämnar behandla den svenske filmregissören, målaren och kompositören Peter Kylberg (1938-) som 1961 debuterade med kortfilmen KADENS. Kylberg är mest känd för den kritikerrosade färgoperan JAG från 1966.

Bo Ludvigsson skrev följande i Svenska Dagbladet, och jag tycker det är talade för receptionen av Kylbergs verk genom åren, samt en introducerande beskrivning av konstnärens estetik:

"Det brusar och knäpper, skakar och vibrerar därinne. Sneda och vinda, suddiga och upplösta som på en våt lavering, kränger bilderna på duken […] Jag kan ta del men förmår inte förstå; jag saknar passersedel till Kylbergs säregna universum".

Färgen är grunden för Kylbergs konst, men det är först i dess relation till ljud, till musik, som vi kan börja urskilja helheten. Kylbergs filmer är kompositioner i ordets alla bemärkelser. Avhandlingen skall även studera svensk filmpolitik från SFI:s bildande och särskilt dess relation till mer experimentella filmkonstnärer.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

”Att handleda uppsatser”. Högskolepedagogisk fördjupningskurs, 2016

Högskolepedagogisk fortsättningskurs: 'Kursledarskap och kursplanering', 2015

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 2011

Undervisning vid Lunds universitet (i urval):

Bortom horisonten. Filmen i syd och öst: 2016, 2017
Svensk film - Staten och Filmen: 2013, 2014 (kursansvar), 2016, 2017
Den tidiga filmen, 2014, 2016 (Kursansvar)
Handledning av examensarbeten, Filmvetenskap: Kandidatkurs, 2014 & 2016
Mediehistoria, grundkurs: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016

Undervisning vid Linnéuniversitetet, Växjö & Kalmar:

Filmvetenskap: Filmens historia, en fördjupning, 2016 (Kursansvar)

Filmvetenskap: Samtida filmproduktion och distribution, 2016 (Kursansvar)

Lärarutbildningen, Svenska: Litteraturen i samhället från 1950 till 00-tal, 2016, (Kursansvar)

Lärarutbildningen, Svenska: Litteratur och film, 2016, (Kursansvar)

Tidigare arbeten:

Styrelseordförande för Lund Intl Fantastic Film Festival 2011-2012.

Biodistributionsansvarig (m.m) vid Atlantic Film i Stockholm 2009-2010.

Återkommande gästföreläsare vid Linnéuniversitetet i Växjö på Kulturledarutbildningen. 2008 - 2015.

Festivalchef för Lund Intl Fantastic Film Festival 2007, 2008 och 2009.

Programsättare för Popcorn Filmfestival 2008

Ordförande (2005-2007) och intendent (2003-2005) för Lunds Studenters Filmstudio.

Producent av Öresund Film Festival 2005

Praktikant på Triangel Film i Malmö 2005

Tidigare studier:

Filosofie Magister 2007 vid Lunds Universitet. Huvudämne Filmvetenskap. Även inkluderat ämnena: Teatervetenskap, Konstvetenskap, Genusvetenskap och Kulturadministration.

Juryuppdrag:

Cinema Perpetuum Mobile International Short Film Festival 2016, Minsk, Vitryssland

Neuchatel Intl Fantastic Film Festival 2012, Schweiz

Puchon Intl Fantastic Film Festival 2011, Sydkorea

Brussels Intl Fantastic Film Festival 2009, Belgien

Uppsala Intl Short Film Festival 2009, Sverige

Tidigare uppsatser vid Lunds Universitet:

Magisteruppsats i Filmvetenskap (2007):
"En revolution av vardagen: Om Situationismens kritik av skådespelssamhället med fokus på Guy Debords (anti)-filmskapande"

Kandidatuppsats i Filmvetenskap (2004):
"Landskap, arkitektur och objekt i sex filmer av Michelangelo Antonioni"

Kandidatuppsats i Teatervetenskap (2001)
"Människa & Scen - Om scenproblem vid 1900-talets början"

Trakterar trummor sen 1989.

Lars Diurlin

Forskare
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars.diurlinlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20