Person

Karina Vamling

Handledare

  • Allmän språkvetenskap
  • Avdelningen för slaviska, öst- och centraleuropakunskap och europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post karina.vamlingling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är verksam som biträdande handledare vid Lunds universitet och professor i kaukasusstudier vid Malmö universitet, där jag är en av initiativtagarna och verksamhetsledarna för forskningsplattformen Russia, Ukraine and the Caucasus Regional Research (RUCARR). Jag disputerade i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet på avhandlingen Complementation in Georgian (1989) och blev docent i samma ämne 1996.

Min forskning berör främst olika perspektiv på språklig mång­­­fald: hur mänskliga språk kan variera (det språktypologiska perspektivet) och vad förekomsten av ett flertal språk innebär för samhället och för individen (det socio­lingvistiska perspektivet). I bägge fallen arbetar jag med empiriska data från Europas mest språkrika region: Kaukasien. Inom de kaukasiska språken intresserar jag mig för kartvelska språk (georgiska, megrelska) och de nordvästkaukasiska tjerkessiska språken (adygeiska, kabardinska).

Karina Vamling

Handledare

  • Allmän språkvetenskap
  • Avdelningen för slaviska, öst- och centraleuropakunskap och europastudier
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post karina.vamlingling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10