Person

Karin Blomqvist

Professor, FFU-ansvarig

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post karin.blomqvistklass.luse

Telefon 046–222 83 77

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i grekiska, ett ämne som omfattar såväl språket som litteraturen som sträcker sig från Linear B till 1453 e. Kr. Min egen huvudinriktning är grekisk litteratur och idéhistoria från romersk kejsartid. Under läsåret 2010-2011 undervisar jag på följande kurser inom grekiska: Nybörjarkurs 1-15, Klassisk och hellenistisk prosa 16-30 samt Grekisk grammatik med textstudier 31-45p. Under våren 2011 kommer jag även att tillsammans med Eva-Helen Ulvros, professor i historia, att ge realiakursen Kvinnor i västerländsk historia och kulturhistoria från antiken till nutiden (KGHA01 1-15p). Övrigt: handledning av två doktorander samt C- och D-studenter. Ledamot i betygsnämnder samt sakkunnig vid tillsättande av lektorat vid Syddansk universitet. Utlåtande inför utvärdering av klassiska språk vid University of Latvia, Riga år 2010. External Examiner (censor) för latin och grekiska vid University of Malta under 2009 och 2010.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (19 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (6 st)

Recensioner (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Grekiska (antik och bysantinsk)

Undervisning

Karin Blomqvist

Professor, FFU-ansvarig

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post karin.blomqvistklass.luse

Telefon 046–222 83 77

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20