lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jens Larsson

Projektassistent
Humanistlaboratoriet

Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jens.larssonhumlab.luse

Telefon 046–222 76 78

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20