Person

Jenny Hartman

Forskare

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.hartmanenglund.luse

Rum SOL:H327

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag leder ett forskningsprojekt om språk för sensoriska upplevelser hos vuxna med autismspektrumtillstånd. Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. I min forskning undersöker jag språkbruk kopplat till funktionsnedsättningar av olika slag och har till exempel studerat hur personer med autism, ångesttillstånd och Tourette syndrom förmedlar sina upplevelser med hjälp av språk, gester och bilder.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (6 st)

Konferensbidrag (6 st)

Övrigt (1 st)

Jenny Hartman

Forskare

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jenny.hartmanenglund.luse

Rum SOL:H327

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10